[In trang]
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại Cao Bằng
Thứ ba, 04/06/2019 - 09:51
Trong các ngày từ 28 - 31/5/2019, Đoàn kiểm tra của Công đoàn NHVN đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại một số CĐCS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Thực hiện Chương trình công tác khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Công đoàn NHVN, trong các ngày từ 28 - 31/5/2019, Đoàn kiểm tra của Công đoàn NHVN đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại một số CĐCS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đoàn do đ/c  Lê Thị Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHVN làm Trưởng đoàn.
Đoàn làm việc tại Agribank CN Cao Bằng
Qua kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tiếp nhận và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên và thực hiện đầy đủ các quy định như: thực hiện lưu trữ các văn bản, nghị quyết của tổ chức công đoàn; ban hành đầy đủ các Quy chế làm việc của BCH, BTV, Quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn cùng cấp và các quy chế khác theo quy định; chế độ sinh hoạt định kỳ của BCH được các CĐCS duy trì thực hiện tốt, có sổ ghi biên bản đầy đủ nội dung các cuộc họp đúng quy định; các CĐCS đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ CĐVN và làm tốt công tác công tác phát triển đoàn viên; hàng năm thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định. UBKT các CĐCS hàng năm đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra đồng cấp, kiểm tra cấp dưới theo quy định; Đại điện Công đoàn NHVN trên địa bàn tham gia đóng góp tích cực trong việc triển khai tổ chức các phong trào do công đoàn NHVN và Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức, phát động.
Làm việc tại NHNN tỉnh Cao Bằng
 Về công tác tài chính công đoàn, các CĐCS đã chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu trữ, quản lý theo quy định; hầu hết các CĐCS tập trung chi cho hoạt động phong trào là chủ yếu.
Làm việc với Vietinbank CN Cao Bằng
Tuy nhiên qua kiểm tra, Đoàn cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục như: việc triển khai các văn bản, quyết định ban hành quy chế, quy định,… còn thiếu tính cập nhập, chưa phù hợp thực tế; hiện tượng hóa đơn, chứng từ thanh toán ghi tên chuyên môn còn xảy ra phổ biến; có CĐCS chưa mở tài khoản tiền gửi ngân hàng; cá biệt có CĐCS hiện chưa áp dụng phần mềm kế toán công đoàn; chưa ban hành đầy đủ các quy chế hoạt động quỹ Tình nghĩa ngân hàng, quỹ Xã hội từ thiện theo quy định.
Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị CĐCS và yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về UBKT Công đoàn NHVN theo quy định.
Thanh Hương