[In trang]
Thông báo bổ sung thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn
Thứ ba, 09/07/2019 - 10:09
Ngày 2/7/2019, Tổng LĐLĐVN có thông báo bổ sung thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn.
Ngày 2/7/2019, Tổng LĐLĐVN có thông báo số 126/TB-TLĐ về việc bổ sung thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 20/7/2019.
 Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.
CĐNHVN