[In trang]
Văn bản hướng dẫn sơ kết giữa nhiệm kỳ
Thứ hai, 10/02/2020 - 15:46
Văn bản hướng dẫn sơ kết giữa nhiệm kỳ
1. Hướng dẫn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xem TẠI ĐÂY.
2. Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xem TẠI ĐÂY.
3. Biểu sơ kết giữa nhiệm kỳ xem TẠI ĐÂY.
4. Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 xem TẠI ĐÂY.
CĐNHVN