[In trang]
Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương tổng kết công tác năm 2020, ký giao ước thi đua năm 2021
Thứ tư, 16/12/2020 - 16:20
Sáng 15.12, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, ký giao ước thi đua năm 2021.
Sáng ngày 15/12/2020, tại Hà Nội, Khối thi đua 11 công đoàn ngành Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Đến dự có các đ/c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đ/c Nguyễn Văn Toản - Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính sách kinh tế - xã hội và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ  Việt Nam và các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 11 Công đoàn ngành  Trung ương...
Đ/c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch TLĐ phát biểu tại hội nghị
Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam - Khối trưởng Khối thi đua  Công đoàn Ngành Trung ương đã thay mặt Khối báo cáo nội dung hoạt động. Các hoạt động Khối được đánh giá bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị quyết của ban cán sự của các Bộ, Ngành, được cụ thể hóa đối với từng ngành nghề, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng Ngành, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid - 19, các đơn vị trong Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương đã luôn nỗ lực, bám sát chức năng nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, có chiều sâu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.Đặc biệt, các đơn vị trong khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua chung và theo đặc thù của từng ngành, nghề, đơn vị; tổ chức và thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, Luật Lao động và các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, quan hệ lao động nhằm nâng cao đời sống, thu nhập và phát triển cơ quan, đơn vị, trong đó, tập trung chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ tại miền Trung.Qua các hoạt động đó đã làm cho tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên - lao động ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật đánh giá cao kết quả công tác thi đua năm 2020 của Khối và những đóng góp của các đơn vị trong khối về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, cũng như có các hoạt động thiết thực tại Công đoàn từng Ngành. Đồng thời chỉ ra những định hướng cụ thể đối với khối Công đoàn Ngành Trung ương trong  năm tới như: Các đơn vị trong Khối cần tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, từ đó tạo ra khí thế thi đua rộng khắp trong toàn khối; làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp, chính đáng của người lao động, thực hiện tốt các hoạt động như Tết sum vầy, Tháng Công nhân...
Khối thi đua cũng đã tổ chức bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2020: Công đoàn Y tế Việt Nam - Khối trưởng Cờ thi đua của Chính phủ; Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công an nhân dân Việt Nam Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua năm 2021 cho CĐ Công thương Việt Nam, Khối phó Khối thi đua cho CĐ Ngân hàng Việt Nam
Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam - Khối trưởng Khối thi đua năm 2020 đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua năm 2021 cho Công đoàn Công thương Việt Nam, Khối phó Khối thi đua cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các đơn vị trong khối đã tiến hành ký kết ký giao ước thi đua năm 2021.
Ban CSPL