[In trang]
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão và các lễ hội Xuân
Thứ sáu, 06/01/2023 - 14:41
Ngày 5/1/2023, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 03/CĐNH v/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão và các lễ hội Xuân.
Ngày 5/1/2023, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 03/CĐNH v/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão và các lễ hội Xuân.
Theo đó, đề nghị các cấp công đoàn trong Ngành căn cứ nội dung văn bản, triển khai thực hiện, đảm bảo đón Tết an toàn, vui tươi
Chi tiết văn bản xem tại đây