[In trang]
Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Thứ ba, 21/11/2023 - 16:19
Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
1. Biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
2. Tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam


Tải file TẠI ĐÂY.