Thứ tư, 22/09/2021 | 12:25

Thứ tư, 22/09/2021 | 12:25

Thư viện hình ảnh

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020 (11/2020)


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 0
  • 2
  • 9
  • 0
  • 7
  • 1
lên đầu trang