Thứ sáu, 28/02/2020 | 17:51

Thứ sáu, 28/02/2020 | 17:51

Công tác nữ công

Cập nhật lúc 15:51 ngày 05/11/2018

Công đoàn NHVN hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018

Thực hiện công văn số 8022/NHNN-TCCB ngày 25/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018” (Tháng hành động), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quán triệt đến các cấp Công đoàn để triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động như sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung văn bản số 261/CĐNH ngày 28/3/2018 của CĐNHVN hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018.
2. Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức truyền thông gắn với chủ đề, thông điệp, khẩu hiệu hành động của Tháng hành động bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể:
Chủ đề: Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em
Thời gian: Từ ngày 15/11/2018 đến 15/12/2018.
Các khẩu hiệu, thông điệp hành động:
- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.
- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018.
- Bình đắng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
- Chủ động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
- Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.
- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đắng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
- Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.
- Xâm hại phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
- Phụ nữ và trẻ em hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại.
- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
Bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động:
Các nội dung, hình thức hoạt động chủ yếu:
- Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức truyền thông như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tuyên truyền trên mạng nội bộ và đăng tải trên website CĐNHVN, website NHNN,…
- Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn kiến thức, hội thi,… về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong toàn hệ thống tích cực hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018” và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác năm của đơn vị.
BNC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 4
  • 1
  • 2
  • 6
  • 4
  • 3
lên đầu trang