Thứ ba, 04/08/2020 | 15:12

Thứ ba, 04/08/2020 | 15:12

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:14 ngày 26/12/2018

Hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2019

Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN và Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn NHVN lần thứ 3, khóa VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023), ngày 24/12/2018 Công đoàn NHVN đã ban hành văn bản số 747/HD-CĐNH hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2019.  
Theo đó, các cấp công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn NHVN căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác nữ công nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác nữ, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, phù hợp với định hướng chỉ đạo: Hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, vì quyền lợi thiết thực của đoàn viên, CNVCLĐ nữ,...
Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn NHVN và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị các cấp công đoàn chủ động nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác nữ công năm 2019 và báo cáo kết quả hoạt động về công đoàn cấp trên.
Chi tiết văn bản 747/HD-CĐNH ngày 24/12/2018 xem tại đây
BNC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 1
  • 9
lên đầu trang