Thứ tư, 22/05/2019 | 22:01

Thứ tư, 22/05/2019 | 22:01

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Cập nhật lúc 01:30 ngày 04/03/2019

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank lần thứ 3, khóa V

Ngày 01/03/2019, tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank lần thứ 3, khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023).
Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, các ông/bà đại diện Thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank; cùng 36 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Agribank khóa V.
Ông Phạm Hồ Bắc – Phó Chủ tịch TT Công đoàn Agribank phát biểu khai mạc Hội nghị
Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn, báo cáo hoạt động kiểm tra Công đoàn Agribank năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, thực hiện triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Công đoàn Agribank đã tổ chức triển khai nhiều chương trình, kế hoạch và chủ động đổi mới trong phương thức hoạt động cùng ĐV, NLĐ toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành, Agribank; có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của toàn hệ thống. Thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV, NLĐ; ban hành chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên Agribank ngày 15/01/2018 “về triển khai phương án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018”; tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể ĐV, NLĐ về chủ trương cổ phần hóa Agribank,vận động ĐV, NLĐ nghiên cứu, đồng thuận chế độ, chính sách của Agribank khi thực hiện cổ phần hóa. Làm tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ; đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ trong toàn hệ thống khi thực hiện cổ phần hóa Agribank. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong ĐV, NLĐ, đặc biệt là phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm và các hoạt động chào mừng 30 năm thành lập Agribank, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ ĐV-NLĐ. Tổ chức thực hiện tốt Công tác tài chính và công tác kiểm tra trong hệ thống công đoàn Agribank. Hoạt động nữ công, công tác an sinh xã hội và xã hội từ thiện được đẩy mạnh triển khai trong toàn hệ thống, đặc biệt là quan tâm đến ĐV, NLĐ Agribank có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Tháng 3/2018, Agribank tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Agribank lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 -2023. Sự thành công của Đại hội là một dấu ấn quan trọng, đánh dấu bước phát triển của hệ thống Công đoàn Agribank trong giai đoạn mới; tổ chức đoàn đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI và Đại Hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII Đại hội thành công rực rỡ, có những đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội. Tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng Agribank lần thứ III và Thanh niên tài năng năm 2018 tại 8 khu vực đạt kết quả cao và để lại dấu ấn tốt đẹp trên toàn quốc.
Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Agribank lần này đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể triển khai, phương hướng thực hiện năm 2019, đó là tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; động viên ĐV, NLĐ toàn hệ thống hăng hái thi đua, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các mục tiêu năm 2019 mà Hội đồng thành viên Agribank đã đề ra, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2019. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động công đoàn; phấn đấu năm 2019, có 90% số Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh trở lên, không có Công đoàn cơ sở trung bình và yếu kém; kết nạp 100% người lao động đủ điều kiện trở thành đoàn viên công đoàn đối với đối tượng tuyển dụng mới; tiếp tục tuyên truyền phổ biến  chủ trương cổ phần hóa Agribank, chế độ chính sách đối với người lao động khi cổ phàn hóa đến ĐV, NLĐ trong toàn hệ thống…
Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch TT Công đoàn NHVN phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN ghi nhận và biểu dương kết quả mà Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và tập thể ĐV, NLĐ toàn hệ thống đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, Công đoàn Agribank phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tiếp tục khảng định được vai trò, chức năng của mình, động viên toàn thể ĐV-NLĐ trong ra sức thi đua, lao động, học tập, tiếp tục giữ vững thương hiệu, xây dựng Agribank phát triển bền vững.
Bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đại diện Thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Điều hành Argibank. Phát biểu tại Hội nghị Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank chia sẻ những khó khăn và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của BTV, BCH và đội ngũ ĐV, NLĐ toàn hệ thống đã thực hiện được trong năm 2018. Đồng thời đồng chí đề nghị Công đoàn Agribank cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trong năm 2019 và trong nhiệm kỳ, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục ĐV, NLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐV, NLĐ; cần có các hoạt động ưu tiên phụ nữ, thanh niên, cần hướng dẫn quy định về tổ chức Công đoàn đối với ĐV, NLĐ Agribank đang công tác tại nước ngoài; khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những điểm sáng đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019.
Kết thúc Hội nghị, ông Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank thay mặt BTV, BCH Công đoàn Agribank tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đ/c lãnh đạo Công đoàn NHVN, Agribank; đồng thời bày tỏ sự quyết tâm, trong thời gian tới, BTV, BCH Công đoàn Agribank khóa V sát cánh cùng hệ thống công đoàn các cấp và ĐV, NLĐ toàn hệ thống thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ngày càng vững mạnh, đồng thời đóng góp công sức cùng toàn hệ thống xây dựng Agribank ngày một phát triển bền vững.
                                                           Đặng Thị Hồng 
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
  • 8
  • 1
  • 1
  • 7
lên đầu trang