Thứ năm, 22/08/2019 | 08:08

Thứ năm, 22/08/2019 | 08:08

Hội nghị biểu dương CNVCLĐ điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2015 - 2018

Cập nhật lúc 04:30 ngày 08/03/2019

Kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương CNVCLĐ điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2015 - 2018

Ngày 08/3/2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành kế hoạch số 144/KH-CĐNH v/v tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh CNVCLĐ điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2015 – 2018; và văn bản số 146/CĐNH v/v lựa chọn đại biểu tôn vinh tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh CNVCLĐ điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2015 - 2018.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn trong ngành Ngân hàng; Nghị quyết Hội nghị  Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ 3 khóa VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) và chương trình công tác năm 2019; đồng thời nhằm tôn vinh và động viên khen thưởng kịp thời công nhân viên chức, lao động ngành Ngân hàng tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.
Căn cứ nội dung văn bản, các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn NHVN tổ chức thực hiện, lựa chọn các điển hình tiên tiến về dự hội nghị.
Chi tiết kế hoạch 144/KH-CĐNH xem tại đây
Chi tiết văn bản số 146/CĐNH xem tại đây
Ban CSPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 0
  • 7
lên đầu trang