Thứ bảy, 30/05/2020 | 05:43

Thứ bảy, 30/05/2020 | 05:43

Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng

Cập nhật lúc 09:04 ngày 12/03/2019

Tuyên truyền nội dung “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”

Ngày 8/3/2019, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 148/CĐNH v/v tuyên truyền nội dung “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”.
Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” được Hiệp hội Ngân hàng VN ban hành trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN; Thống đốc NHNN giao Hiệp hội Ngân hàng, Vụ Thi đua khen thưởng NHNN, Công đoàn NHVN phối hợp triển khai thực hiện.
Theo đó, Công đoàn NHVN đề nghị các cấp công đoàn trong Ngành tuyên truyền sâu rộng nội dung của “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” tới toàn thể đoàn viên, người lao động. Đồng thời các cấp công đoàn vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, cũng như các quy tắc ứng xử, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, xây dựng Ngành phát triển bền vững; tạo niềm tin, uy tín và hình ảnh của ngành Ngân hàng đối với toàn xã hội. 
​​
Chi tiết văn bản xem tại đây
BTG
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 0
  • 9
  • 7
  • 6
  • 1
  • 2
  • 6
lên đầu trang