Thứ ba, 04/08/2020 | 14:50

Thứ ba, 04/08/2020 | 14:50

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 13:34 ngày 02/04/2019

Kế hoạch thi trực tuyến tìm hiểu “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”

Ngày 01/4/2019, Công đoàn NHVN ban hành kế hoạch số 271/KH-CĐNHV v/v tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”.
Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ ngân hàng về các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, cũng như các quy tắc ứng xử, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, xây dựng Ngành phát triển bền vững; tạo niềm tin, uy tín và hình ảnh của ngành Ngân hàng đối với toàn xã hội.
Cuộc thi dự kiến bắt đầu từ 16/4/2019 trên website http://vnubw.org.vn/
Thời gian thi cụ thể như sau:
+ Tuần 1: Từ 12h00’ ngày 16/4 đến12h00’ ngày 20/4 (thứ 3 -thứ 7)
+ Tuần 2: Từ 12h00’ ngày 22/4 đến12h00’ ngày 26/4 (thứ 2 - thứ 6)
+ Tuần 3: Từ 12h00’ ngày06/5 đến 12h00’ ngày 10/5 (thứ 2 - thứ 6)
Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các đơn vị thông tin rộng rãi đến đoàn viên, người lao động trong đơn vị, hệ thống và trên địa bàn để tham gia.
Chi tiết kế hoạch xem tại đây
BTG
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 0
  • 7
  • 7
  • 3
  • 7
  • 4
lên đầu trang