Thứ năm, 20/06/2019 | 04:28

Thứ năm, 20/06/2019 | 04:28

Góc đoàn viên

Cập nhật lúc 09:03 ngày 10/04/2019

Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy cũ

Ngày 21/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 “về lệ phí trước bạ” với nhiều nội dung chi tiết đáng quan tâm (Nghị định 20 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2019). Theo đó:
* Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đã qua sử dụng được Nghị định quy định cụ thể như sau:
- Đối với ô tô, xe máy đã qua sử dụng mà chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị sử dụng còn lại của kiểu loại xe tương đương có giá tính lệ phí trước bạ trong nhóm kiểu loại xe đã có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ.
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ đã qua sử dụng (trừ nhà, đất và tài sản nhập khẩu đã qua sử dụng) là giá trị còn lại tính theo thời gian sử dụng của tài sản (trong đó có đối tượng là ô tô, xe máy,..).    
(Tuy nhiên, cần lưu ý: Quy định trên sẽ không áp dụng đối với ô tô, xe máy đã qua sử dụng nhập khẩu).   
* Bên cạnh đó, Nghị định 20 cũng quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp cụ thể sau:
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua theo phương thức trả góp là giá trả một lần (không bao gồm lãi trả góp) được xác định theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này  bao gồm cả thuế nhập khẩu (nếu có), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng (nếu có).
- Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua theo phương thức xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân (tài sản tịch thu) là giá trúng đấu giá đối với tài sản mua theo hình thức đấu giá hoặc giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với tài sản mua theo hình thức chỉ định hoặc hình thức niêm yết giá, bao gồm cả thuế nhập khẩu (nếu có), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng (nếu có).

N.T.T
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 4
  • 9
  • 1
  • 7
  • 1
  • 3
  • 4
lên đầu trang