Thứ bảy, 30/05/2020 | 06:07

Thứ bảy, 30/05/2020 | 06:07

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 07:58 ngày 26/04/2019

Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 17/4/2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành văn bản số 295/HD-CĐNH “Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2019” trong hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng.
Theo đó, đối với hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của ngành Ngân hàng về công tác này… Đồng thời, nghiên cứu lựa chọn nội dung truyền thông phù hợp, hưởng ứng tích cực các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp của công đoàn với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động hướng tới bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ...
Đối với công tác dân số, gia đình và trẻ em, các cấp công đoàn cần tập trung triển khai thực hiện các nội dung chính sau: Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2019 (từ 01/6 đến 30/6); Các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12).
Với chủ đề xuyên suốt của hoạt động nữ công năm 2019 là: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích thiết thực dành riêng cho đoàn viên, lao động nữ”, CĐNHVN đề nghị các cấp công đoàn thuộc CĐNHVN căn cứ hướng dẫn và các nội dung, chương trình trọng tâm công tác năm, quán triệt triển khai có hiệu quả các nội dung như đã hướng dẫn và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Bản word xem tại đây
Hà Phương
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 0
  • 9
  • 7
  • 6
  • 3
  • 2
  • 4
lên đầu trang