Thứ năm, 22/08/2019 | 08:07

Thứ năm, 22/08/2019 | 08:07

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:20 ngày 14/05/2019

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân.

Đây là dự luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Một số điểm mới như: mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; bổ sung 01 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7... là những nội dung quan trọng trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang được lấy ý kiến.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của TLĐLĐVN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các đơn vị thông tin đến CNVCLĐ trong Ngành và các cán bộ Công đoàn các cấp về nội dung Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) để CNVCLĐ, cán bộ Công đoàn nghiên cứu, tham góp.

Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (qua Ban Nữ công, email: nucongcdnh@gmail.com, Fax: 024.38511419) trước ngày 17/5/2019 để làm căn cứ báo cáo TLĐLĐVN.

Chi tiết văn bản xem tại đây
Chi tiết Bộ luật Lao động (sửa đổi) xem tại đây
Hà Hạnh
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
  • 2
  • 8
  • 6
lên đầu trang