Thứ bảy, 11/07/2020 | 19:25

Thứ bảy, 11/07/2020 | 19:25

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:04 ngày 14/06/2019

Quy định về luân chuyên cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng về luân chuyển cán bộ và Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Nam khóa XII về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới, ngày 26/4/2019, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) ban hành Quyết định số 732/QĐ-TLĐ Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp.
Theo đó, ngày 13/6/2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Công văn số 493/CĐNH để phổ biến nội dung Quy định về luân chuyên cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp trong toàn hệ thống.
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai theo Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Ban Tổ chức

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 6
  • 4
  • 2
  • 7
  • 4
  • 6
lên đầu trang