Thứ bảy, 07/12/2019 | 00:56

Thứ bảy, 07/12/2019 | 00:56

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 14:11 ngày 29/07/2019

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ ngân hàng và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 26/7/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019. Đ/c Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc NHNN Chi nhánh chủ trì hội nghị.
Dự Hội nghị có đồng chí Phan Thông - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành trên địa bàn, lãnh đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD), Quỹ tín dụng nhân dân và Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên.
06 tháng đầu năm 2019, NHNN chi nhánh đã triển khai kịp thời các chính sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; thực hiện tốt vai trò đầu mối nắm bắt, giải quyết, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hoạt động ngân hàng; các Chi nhánh TCTD bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, mở rộng tín dụng có hiệu quả, ưu tiên tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; mặt bằng lãi suất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng. Đến cuối tháng 6/2019, huy động vốn toàn tỉnh đạt 83.788 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 6.033 tỷ đồng với 7,76%. Dư nợ cho vay đạt 86.152 tỷ đồng, so đầu năm tăng 8.304 tỷ đồng với 10,67%.
Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Thông ghi nhận thành quả 6 tháng đầu năm 2019 Ngân hàng Khánh Hòa đã đồng hành cùng kinh tế tỉnh, đồng chí chỉ đạo Ngân hàng Khánh Hòa cần có giải pháp tối ưu để thực hiện chỉ đạo của NHNN, Bí thư Tỉnh ủy, chú trọng quản lý việc thanh toán hàng hóa của du khách Trung Quốc, tuyên truyền sâu rộng để ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen, tăng cường công tác đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong công tác thi đua khen thưởng cần làm rõ nét hơn nữa vị trí, vai trò của người cán bộ ngân hàng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành các chỉ tiêu, chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới.
NHNN KH
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 8
  • 1
  • 1
  • 9
  • 7
  • 0
  • 0
lên đầu trang