Thứ bảy, 07/12/2019 | 01:59

Thứ bảy, 07/12/2019 | 01:59

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 13:55 ngày 02/08/2019

Kế hoạch vận động ủng hộ các hoạt động An sinh - xã hội năm 2019

Ngày 30/7/2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Kế hoạch số 600/KH-CĐNH về việc vận động các hoạt động An sinh - xã hội của hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Năm năm 2019.
Theo đó, Các cấp công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn NHVN căn cứ tình hình thực tế và các nội dung của Kế hoạch, chủ động xây dựng chương trình, hoạt động phù hợp; báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn đưa vào kế hoạch An sinh - xã hội chung của đơn vị và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện. Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trước ngày 30/11/2019.
Chi tiết kế hoạch 600/KH-CĐNH ngày 30/7/2019 xem tại đây
Ban CSPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 8
  • 1
  • 2
  • 0
  • 2
  • 2
  • 5
lên đầu trang