Thứ bảy, 11/07/2020 | 17:07

Thứ bảy, 11/07/2020 | 17:07

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 08:53 ngày 06/08/2019

Kế hoạch và Điều lệ giải Cờ vua Công đoàn NHVN khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2019

Ngày 31/7/2019, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 603/KH-CĐNH về Kế hoạch và Điều lệ giải Cờ vua Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ III, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, năm 2019.

Giải dành cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động thuộc ngành Ngân hàng (từ 15 tuổi trở xuống) tại địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có khả năng, điều kiện đăng ký tham gia thi đấu. Giải đấu được tổ chức vào ngày 24/8/2019 tại thành phố Huế.

Theo đó, các CĐCS, CĐCS thành viên… trên địa bàn các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế tổ chức triển khai cho con đoàn viên, người lao động đăng ký và tham dự Giải. Đồng thời báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp để được hỗ trợ kinh phí cho VĐV; các Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN bố trí kinh phí đi lại, ăn, ở cho các VĐV là con đoàn viên, người lao động trong hệ thống tham gia giải đấu. Đại diện Công đoàn NHVN trên địa bàn các tỉnh, thành phố làm đầu mối có trách nhiệm tổng hợp danh sách VĐV đăng ký tham dự Giải và báo cáo về Công đoàn NHVN đến hết ngày 16/8/2019.

Căn cứ Kế hoạch và Điều lệ giải, Công đoàn các cấp tổ chức triển khai và phối hợp cùng Công đoàn NHVN để tổ chức thành công giải đấu.  

 Kế hoạch 603/KH-CĐNH ngày 31/7/2019 xem tại đây
Mẫu đăng ký danh sách VĐV xem tại đây
 Ban Nữ công

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 6
  • 4
  • 0
  • 7
  • 1
  • 7
lên đầu trang