Thứ sáu, 21/02/2020 | 17:33

Thứ sáu, 21/02/2020 | 17:33

Tin hoạt động ngân hàng

Cập nhật lúc 09:44 ngày 07/08/2019

Không ngừng cải cách nội bộ nhằm nâng cao vai trò quản lý và vị thế của Ngân hàng Trung ương

Ngày 7/8/2019, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện quy chế làm việc và cải cách hành chính tại NHNNTW đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, lãnh đạo và trưởng phòng Tổng hợp của các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN, thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn NHNN Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHTW.
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị
Hiện đại hóa hoạt động hành chính và đổi mới phương thức điều hành
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thời gian qua, Thống đốc NHNN và trực tiếp là Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch hành động để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong toàn ngành Ngân hàng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính là đổi mới, hiện đại hóa hoạt động hành chính và đổi mới phương thức điều hành, tăng cường cải cách nội bộ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, công chức.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: Trong thời gian qua, công tác CCHC nội bộ và thực hiện nội quy, Quy chế tại NHNN đã có những kết quả và chuyển biến tích cực. Phó Thống đốc đánh giá cao việc thực hiện quy chế tại cơ quan Ngân hàng Trung ương, nâng cao vai trò quản lý, nâng cao vị thế của NHTW, chỉ đạo điều hành hoạt động đối với toàn ngành, có sự phối hợp trong công tác giữa các đơn vị, tạo nên thành công chung, giúp công tác điều hành đạt được nhiều kết quả.
“NHNNTW đã triển khai nhiều mảng trong CCHC, cụ thể là thủ tục hành chính, tăng cường những điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ công chức, viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Phó Thống đốc nêu. Cùng với đó, cơ chế tài chính, kinh phí tổ chức hoạt động cho cả cơ quan cũng được rõ ràng hơn, công tác tổ chức ngày càng được sắp xếp hợp lý, đặc biệt là thu gọn lại một số phòng ban, tránh chồng chéo, phát huy được vai trò trách nhiệm của các đơn vị, không ỷ lại, sắp xếp lại và nâng cao chất lượng cán bộ, dù vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều đơn vị làm việc hăng say, không quản giờ giấc. Việc NHNN 4 lần liên tiếp đứng đầu Par Index giữa các Bộ, ngành đã góp phần làm cho Chính phủ, người dân, doanh nghiệp… đánh giá cao ngành Ngân hàng.
Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của NHNN, đồng chí Phạm Đức Ấn, Chánh văn phòng NHNN cho biết, nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của NHNN Trung ương đã bám sát và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các đơn vị cơ bản đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Trong quá trình triển khai chủ động báo cáo Thống đốc và Phó Thống đốc các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị, đề xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đ/c Phạm Đức Ấn, Chánh văn phòng NHNN báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của NHNN.
Các đơn vị đã phối hợp tích cực với Văn phòng, Vụ Pháp chế trong việc xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình công tác, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của NHNN. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban lãnh đạo NHNN giao đạt 94,1%. Trong đó, riêng nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi liên thông Văn phòng Chính phủ tỷ lệ hoàn thành đạt 100%.
Thông tin thêm về triển khai công tác CCHC nội bộ, ngay từ đầu năm NHNN đã ban hành Kế hoạch CCHC với trọng tâm là hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành, triển khai Chính phủ điện tử và cải cách nội bộ, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, DN trong các giao dịch hành chính với NHNN… Bám sát chỉ đạo trên, công tác kiểm soát TTHC được triển khai thường xuyên, liên tục. Toàn bộ quá trình giải quyết TTHC được quản lý và từng bước được điện tử hóa, thống nhất theo tiêu chuẩn ISO, cơ chế một cửa từ khâu nhận hồ sơ đến khi trả kết quả. Chính phủ điện tử được triển khai cơ bản đúng tiến độ.
Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và các nền tảng công nghệ để triển khai dịch vụ công đều sẵn sàng để vận hành các hạng mục nghiệp vụ thuộc cấu trúc Chính phủ điện tử của NHNN. Các dự án CNTT đặc biệt là các sản phẩm thuộc dự án FMIMS đã hoàn thành là nền tảng quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa hoạt động ngân hàng và hành chính. Hầu hết các hoạt động, nghiệp vụ quan trọng của NHNN và các TTHC có tần suất thực hiện lớn đã được tin học hóa thông qua các phần mềm. Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành E-doc đã được triển khai sử dụng đến 100% các đơn vị.
Ứng dụng công nghệ là chìa khóa của cải cách
Báo cáo thêm tình hình và giải pháp kỹ thuật nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của NHNN, Cục trưởng Cục CNTT Lê Mạnh Hùng cho biết, nhìn chung các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn được ban hành đã tạo được hành lang pháp lý tương đối đầy đủ và đồng bộ cho việc ứng dụng CNTT.
Nhằm triển khai đồng bộ hệ thống dịch vụ công và một cửa điện tử theo định hướng phát triển của Chính phủ điện tử, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người sử dụng, về các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo sự liên thông, kết nối giữa các hệ thống… ngày 15/5/2019, NHNN đã ký Quyết định 1025 ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của NHNN đáp ứng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và các văn bản của NHNN. Đến nay, 100% TTHC của NHNN đã được đăng trên Cổng dịch vụ công NHNN và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành. NHNN cũng đã cung cấp 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 15 dịch vụ công ở mức độ 4.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, một lần nữa, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao về công tác CCHC, quy chế làm việc trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực. Nhờ những cải tiến, chấp hành kỷ cương trong công việc rất tốt của các đơn vị đã giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn….
Tuy nhiên, Phó Thống đốc lưu ý, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quy chế làm việc, CCHC… Chẳng hạn như một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về kiểm soát TTHC, việc cải tiến các quy trình xử lý công việc trong nội bộ một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các đơn vị còn có trường hợp chưa tốt, một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ…
Để tạo uy tín toàn diện trong điều hành chính sách, các thủ trưởng đơn vị Vụ, Cục, Đảng bộ, Đoàn Thành niên… tiếp tục đổi mới hơn nữa CCHC tại cơ quan NHNN Trung ương. Phó Thống đốc nhấn mạnh cần thường xuyên, liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo uy tín cho thị trường và yêu cầu phải gắn hoạt động cải cách công vụ công chức, CCHC cùng với chất lượng công tác chuyên môn để đánh giá chấm điểm cán bộ. Để làm được những điều này phải có sự đầu tư vào cơ sở vật chất, ví dụ tăng cường an ninh an toàn, quản lý cán bộ, tin học hoá... 
Về công tác CCHC, TTHC, tin học hoá,  Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú yêu cầu, các đơn vị tập trung xây dựng, mở rộng, sớm hoàn thiện cả về công nghệ, quy định, thủ tục có tính chất pháp lý để tất cả cán bộ đều có chữ ký điện tử. Việc triển khai các chương trình phần mềm về quản lý văn bản, quản lý luân chuyển các văn bản hiện nay làm sao để thay thế và giảm bớt giấy tờ cần được triển khai quyết liệt, đặc biệt làm việc trên môi trường mạng (sử dụng Edoc) mở rộng hơn.
Về việc triển khai Chính phủ điện tử, Phó Thống đốc yêu cầu tăng cường ứng dụng triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4. “Văn phòng làm đầu mối cùng Cục CNTT, Vụ Thanh toán... phối hợp thực hiện đúng theo hướng dẫn của Chính phủ.
Về thực hiện quy chế làm việc, đề nghị các đơn vị, vụ, cục tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc tham gia văn bản, xin ý kiến, đặc biệt đơn vị đầu mối phải phát huy được vai trò của mình. Trong quá trình xử lý công việc hồ sơ các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ. Phó Thống đốc cũng lưu ý vấn đề tiết kiệm, công tác phòng chống cháy nổ... để toàn thể cơ quan NHTW có được môi trường làm việc văn minh, hiệu quả.
Thoa Lê. Ảnh: Mạnh Thắng (theo SBV)

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 2
  • 9
  • 1
  • 2
  • 7
  • 5
lên đầu trang