Thứ bảy, 07/12/2019 | 02:14

Thứ bảy, 07/12/2019 | 02:14

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Cập nhật lúc 17:03 ngày 10/08/2019

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn BIDV lần thứ 4, khóa V

Chiều ngày 8/8/2019, tại Trụ sở chính, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn BIDV lần thứ 4 khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023) và đánh giá kết quả thực hiện đề án cơ cấu lại CĐCS BIDV Trung ương.
 Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN. Về phía Ngân hàng BIDV có đồng chí  Trần Thanh Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT; đồng chí Phan Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT và đồng chí Trần Xuân Hoàng- Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn BIDV.
Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, tiếp tục phương châm hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả - Bứt phá”, toàn hệ thống BIDV nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt động, thực hiện thắng lợi kế hoạch theo đúng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của BIDV tiếp tục ổn định, về quy mô đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu tín dụng và huy động vốn có chuyển biến tích cực theo đúng định hướng chỉ đạo của HĐQT.
Hội nghị cũng được ngheo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động số 16-Ctr/ĐU của Đảng ủy BIDV về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm và trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện Đề án thành lập các CĐCS Ban/Trung tâm tại trụ sở chính.
Ngay từ những tháng đầu năm 2019, Công đoàn BIDV đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động với các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện đổi mới công tác tổ chức và cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đạt được kết quả tốt.
Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của các ban chuyên môn Công đoàn. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị và gợi mở bổ sung thêm một số hoạt động như: tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, chính sách tiền lương, an sinh xã hội, quyền lợi và trách nhiệm đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động…
Thay mặt công đoàn cấp trên, đồng chí Nguyễn Văn Tân đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Công đoàn Ngân hàng BIDV trong 6 tháng đầu năm 2019. Với những thành tích đạt được  đã thể hiện sự nỗ lực không ngừng của  BIDV trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.
Hội nghị được nghe phát biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Vân và đồng chí Phan Thị Chinh, đều ghi nhận, biểu dương hoạt động công đoàn và đề nghị công đoàn BIDV khắc phục một số tồn tại trong 6 tháng đầu năm.
Đ/c Trần Xuân Hoàng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đại diện Công đoàn Ngành và yêu cầu BCH Công đoàn BIDV tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được, khắc phục một số hạn chế, tập trung chỉ đạo các CĐCS triển khai một số chương trình hành động cụ thể như phát động các phong trào hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua kinh doanh sôi nổi; tuyên truyền giáo dục, định hướng cho người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của BIDV 6 tháng cuối năm; tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của từng quý. Đ/c Trần Xuân Hoàng cũng yêu cầu các đ/c UV BCH được phân công nhiệm vụ phải làm tốt công việc của mình, thực hiện tốt vai trò làm đầu mối đề xuất triển khai các chương trình an sinh xã hội; làm tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động…
Công đoàn BIDV

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 8
  • 1
  • 2
  • 0
  • 3
  • 4
  • 5
lên đầu trang