Thứ ba, 07/07/2020 | 11:59

Thứ ba, 07/07/2020 | 11:59

Tài chính - Kiểm tra

Cập nhật lúc 11:15 ngày 25/09/2019

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, TP. Hà Nội

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, trong tháng 9/2019, Công đoàn NHVN tổ chức Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại một số CĐCS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và TP. Hà Nội.
Qua kiểm tra cho thấy các CĐCS đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn NHVN; thực hiện chế độ họp BCH, UBKT theo đúng quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm theo quy định; tham gia các hội đồng liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. UBKT các CĐCS hàng năm đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra đồng cấp theo quy định; việc chấm điểm xếp loại hoạt động CĐCS được thực hiện đúng quy định.
Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, về cơ bản các CĐCS đã chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; việc xây dựng dự toán báo cáo quyết toán gửi lên công đoàn cấp trên đúng quy định, phản ánh kịp thời các hoạt động thu chi tài chính phát sinh trong năm. Công tác quản lý tài chính công đoàn chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ; chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu trữ, quản lý theo quy định; hầu hết các CĐCS tập trung chi cho hoạt động phong trào là chủ yếu.
Đoàn cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục như: chưa tham mưu và triển khai ký Quy chế phối hợp giữa BCH  CĐCS với chuyên môn đồng cấp; chưa xây dựng nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ quỹ công đoàn còn thiếu tính cập nhập, chưa phù hợp với điều kiện thực tế; hiện tượng hóa đơn, chứng từ thanh toán ghi tên chuyên môn còn xảy ra; cá biệt có đơn vị chưa triển khai áp dụng phần mềm kế toán công đoàn; và xây dựng, ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ Tình nghĩa ngân hàng, quỹ Xã hội từ thiện theo quy định…
Các đơn vị cũng đã nghiêm túc tiếp thu, sẽ chỉnh sửa, khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về UBKT Công đoàn NHVN theo quy định.
Thanh Hương 
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 5
  • 6
  • 8
  • 0
  • 6
  • 6
lên đầu trang