Thứ sáu, 18/09/2020 | 19:48

Thứ sáu, 18/09/2020 | 19:48

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 16:13 ngày 01/10/2019

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐVN

Ngày 30/9/2019, CĐNHVN ban hành Kế hoạch số 709/KH-CĐNH về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành TLĐLĐVN về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong ngành Ngân hàng (2010 -2020).
Với mục đích đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và những chỉ tiêu đã được điều chỉnh, bổ sung tại Kết luận 147/KL-TLĐ, đề nghị các cấp Công đoàn căn cứ hướng dẫn của CĐNHVN, lựa chọn hình thức phù hợp để tiến hành tổng kết. Rà soát những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, các đề xuất kiến nghị, giải pháp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn.
Thời hạn hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp gửi về CĐNHVN trước ngày 30/4/2020.
Thời hạn hoàn thiện báo cáo tổng kết (theo đề cương báo cáo đính kèm) gửi về CĐNHVN trước ngày 15/7/2020.
Chi tiết văn bản xem tại đây.
Đề cương báo cáo xem tại đây
Bảng thống kê số liệu xem tại đây
Hà Hạnh

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 7
  • 4
  • 9
  • 1
  • 4
  • 6
lên đầu trang