Chủ nhật, 05/04/2020 | 14:08

Chủ nhật, 05/04/2020 | 14:08

Gương tiêu biểu

Cập nhật lúc 16:44 ngày 04/11/2019

Người kết nối ngân hàng và người dân, doanh nghiệp

Là Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng, chị Lê Thị Kiều Vân đã có nhiều sáng kiến trong công việc giúp Ban giám đốc điều hành hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Chị Lê Kiều Vân
Năm 2016 chị Lê Thị Kiều Vân tham mưu cho Ban lãnh đạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Kế hoạch xác định mục đích, yêu cầu, phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp triển khai và công tác tổ chức thực hiện Nghị định 55 về cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong đó UBND tỉnh đã chỉ đạo NHNN tỉnh, các sở ban ngành có liên quan: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tư pháp, UBND huyện, TP… triển khai thực hiện.
Chị Lê Thị Kiều Vân cũng đã tham mưu cho Ban lãnh đạo tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, một số doanh nghiệp là khách hàng của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn, đại diện Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ nữ doanh nhân, cùng với sự tham gia của 7 ngân hàng trên địa bàn. Chương trình Hội nghị được xây dựng để các ngân hàng giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ của từng ngân hàng; các Ngân hàng và Doanh nghiệp ký kết cam kết tín dụng. Ngoài ra, Hội nghị còn nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Hội nghị dành nhiều thời gian để trao đổi, đối thoại giữa ngành ngân hàng với các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phản ánh tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc khi giao dịch với hệ thống ngân hàng.
Vừa qua, chị đã tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trên cơ sở Nghị định số 116/2018/NĐ-CP và Thông tư 25/2018/TT-NHNN (VB sửa đổi Nghị định 55 và Thông tư 10) chị đã tham mưu cho Ban lãnh đạo ban hành văn bản chỉ đạo các Ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn,chỉ đạo các ngân hàng bám sát các dự án tỉnh kêu gọi và thu hút đầu tư để cho vay, góp phần tích cực tăng trưởng tín dụng ngân hàng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng. Trong năm 2018, chị cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Trong công tác chuyên môn, chị thường xuyên nắm bắt, nghiên cứu thông tin tình hình kinh tế xã hội địa phương, tình hình hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn, từ đó tham mưu cho Ban lãnh đạo và Chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội.Thực hiện tốt vai trò phòng đầu mối tổ chức các Hội nghị giao ban hàng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết giữa NHNN chi nhánh với các chi nhánh TCTD trên địa bàn, định hướng hoạt động của các ngân hàng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn.
Đặc biệt, với trách nhiệm được giao, chị luôn nắm bắt thông tin về thị trường ngoại hối, thị trường vàng, giám sát các tổ chức tổ chức tín dụng và các tổ chức được cấp phép hoạt động sản xuất kinh doanh vàng và hoạt động ngoại hối đúng quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra bàn đổi ngoại tệ cá nhân do NHNN chi nhánh cấp phép hoạt động. Phân công, chỉ đạo công chức trong phòng thực hiện công tác nghiên cứu, tổng hợp và phân tích kinh tế; phân tích tình hình hoạt động của các TCTD; tham mưu xây dựng, góp ý các văn bản của Tỉnh ủy, UBND có liên quan đến hoạt động ngân hàng.Giúp Giám đốc xây dựng báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân liên quan đến hoạt động ngân hàng; báo cáo tình hình thực hiện công tác Quốc hội trên địa bàn.Tham mưu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch tại địa phương. Chỉ đạo các ngân hàng tiếp cận các dự án đang được UBND tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư. Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam.
Với nỗ lực của mình chị đã được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao tặng Bằng khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2014 – 2019 vừa qua./.
TT
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 3
  • 1
  • 6
lên đầu trang