Thứ ba, 04/08/2020 | 15:24

Thứ ba, 04/08/2020 | 15:24

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 14:02 ngày 12/11/2019

Công đoàn Agribank triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc Hội  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 14/06/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.
Nhằm tuyên truyền rộng rãi và nâng cao ý thức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ngày 31/10/2019, Công đoàn Agribank đã có văn bản triển khai tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong Công nhân viên chức lao động toàn hệ thống. Bằng các hình thức như: Tổ chức cho người lao động ký cam kết không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia, không vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến rượu bia; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, hội thi…phù hợp với thực tế của đơn vị, lồng ghép với tuyên truyền Luật; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia tại đơn vị.
Tất cả nhằm đạt tới mục tiêu: Giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt về tác hại của rượu, bia và các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; từ đó đoàn viên, người lao động định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lao động, xây dựng môi trường làm việc văn minh, đồng thời hạn chế những rủi ro về tai nạn giao thông…; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực hiện có hiệu quả trong thực thi Luật này.
Bên cạnh việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống, phối hợp với chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết và Luật của Quốc Hội; các quy định, hướng dẫn của ngành và của Agribank, đặc biệt là tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cán bộ Agribank thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Agribank phát động; qua đó giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt đầy đủ, kịp thời và thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ chức động viên đoàn viên, người lao động toàn hệ thống phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà Agribank đã gây dựng được qua 31 năm, tự giác tìm hiểu, thực hiện nội quy lao động, thực hành văn hóa Agribank và chuyển hóa thành hành vi mỗi ngày; tiếp tục gây dựng và nâng cao hệ thống giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nên một Agribank gần gũi mà chuyên nghiệp, truyền thống mà hiện đại, đồng thuận, đoàn kết, kỷ cương, có trách nhiệm cao trước khách hàng và cộng đồng; đưa văn hóa Agribank không ngừng lan tỏa và thực sự trở thành động lực thúc đẩy Agribank phát triển, hoàn thành tốt sứ mệnh của Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.
Khẩu hiệu đoàn viên, người lao động Agribank đặt ra hàng ngày đó là: “Đoàn viên, người lao động Agribank không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia, không vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến rượu bia”
                                       Đặng Thị Hồng
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 1
  • 6
  • 6
lên đầu trang