Thứ ba, 04/08/2020 | 15:32

Thứ ba, 04/08/2020 | 15:32

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:41 ngày 21/11/2019

Triển khai Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ ngày 08/10/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ngày 21/11/2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành văn bản số 833/CĐNH về việc thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Văn bản thực hiện Hướng dẫn số 1569/HD-TLĐ ngày 08/10/2019 của Tổng LĐLĐVN.
Theo đó, Hàng năm các cấp Công đoàn trong hệ thống xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch tham gia kiểm tra, giám sát của cấp mình. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động,…
Chi tết văn bản số 833/CĐNH ngày 21/11/2019 xem tại đây
Hướng dẫn số 1569/HD-TLĐ ngày 08/10/2019 xem tại đây
Ban CSPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 2
  • 7
  • 2
lên đầu trang