Chủ nhật, 29/03/2020 | 23:20

Chủ nhật, 29/03/2020 | 23:20

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 14:34 ngày 15/01/2020

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ”

CĐNHVN ban hành bộ tài liệu tham khảo về chính sách pháp luật liên quan đến cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ” trong đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Tài liệu bao gồm các câu hỏi trắc nhiệm về chế độ chính sách tại Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình… CĐNHVN cũng đăng tải kèm theo các Luật có liên quan để cán bộ, CNVCLĐ có căn cứ tham khảo, nghiên cứu.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ” sẽ được diễn ra từ ngày 10/02/2020 và kết thúc vào ngày 28/02/2020.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về chế độ, chính sách dành cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng bằng hình thức đổi mới. Các Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN, các NHTM, TCTD chưa trực thuộc CĐNHVN căn cứ Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi, chủ động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc phạm vi đơn vị quản lý tích cực tham gia để Cuộc thi đạt hiệu quả cao nhất.
Tài liệu tham khảo như sau: 
Bộ câu hỏi xem tại đây
Bộ đáp án xem tại đây
Bộ Luật lao động xem tại đây
Luật Bảo hiểm xã hội xem tại đây
Luật Hôn nhân và gia đình xem tại đây
Luật Bình đẳng giới xem tại đây
Luật phòng, chống bạo lực gia đình xem tại đây
Hà Hạnh
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 8
  • 9
  • 2
  • 4
  • 3
  • 9
lên đầu trang