Thứ sáu, 18/09/2020 | 21:41

Thứ sáu, 18/09/2020 | 21:41

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Cập nhật lúc 15:57 ngày 21/01/2020

Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2020

Ngày 21/01/2020, tại Hà Nội, Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 và tổng kết hoạt động Công đoàn cơ quan năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đ/c Nguyễn Văn Tân, Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan và đ/c Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan Công đoàn NHVN năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo thu, chi tài chính của cơ quan năm 2019; Báo cáo thu, chi quỹ Cơ quan năm 2019 và Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ quan Công đoàn NHVN năm 2019, phương hướng năm 2020.
Trong năm 2019, Cơ quan Công đoàn NHVN đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN trong việc tổ chức, triển khai nhiều chương trình công tác, được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn và của ngành Ngân hàng, ngày một nâng cao uy tín và vị thế của Cơ quan công đoàn; đời sống CBCC, nhân viên Cơ quan được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, là động lực khích lệ động viên CBCC, nhân viên trong Cơ quan đoàn kết, gắn bó cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tiếp theo.
Thay mặt Chi ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo Cơ quan Công đoàn NHVN, đồng chí Nguyễn Văn Tân – Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Cơ quan công đoàn đã đạt được trong năm 2019. Đ/c nhấn mạnh trong năm 2020, Ban Lãnh đạo cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức Cơ quan, không ngừng nâng cao và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC, nhân viên Cơ quan. Đồng thời CBCC trong Cơ quan cần nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn đề cao ý thức tự giác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy Cơ quan về thời giờ làm việc, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, kỷ cương, nề nếp.
Ký giao ước thi đua năm 2020
Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng thời có nhiều ý kiến thảo luận xác đáng, đóng góp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế và nhất trí cao với các Báo cáo và chương trình công tác năm 2020. Đồng thời đã có những kiến nghị đề xuất chính đáng được Ban Lãnh đạo Cơ quan và BCH Công đoàn Cơ quan ghi nhận để tiếp tục nâng cao công tác chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất cho CBCC, nhân viên Cơ quan trong năm 2020. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Lãnh đạo cơ quan, toàn thể CBCC, nhân viên trong Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu đã đề ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện của đất nước, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII, tiến tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân
Hội nghị triển khai phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên trong cơ quan, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Ban nghiệp vụ và công bố các Quyết định khen thưởng của Cơ quan và Công đoàn cơ quan đối với tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.
Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng, cụ thể như: Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đạt danh hiệu “Tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc”; đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn; 100% tập thể các Ban đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó phấn đấu có trên 50% tập thể đạt danh hiệu”Tập thể lao động xuất sắc; 100% CBCC, nhân viên không vi phạm kỷ luật và thực hiện tốt Nội quy, Quy chế cơ quan; 95% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
                                                     
Phương Hoa
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 7
  • 5
  • 0
  • 8
  • 1
  • 7
lên đầu trang