Thứ sáu, 18/09/2020 | 21:47

Thứ sáu, 18/09/2020 | 21:47

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 10:05 ngày 05/02/2020

Công đoàn NHVN ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Ngày 03/02/2020, CĐNHVN ban hành Quyết định số 15/QĐ – CĐNH về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Hướng dẫn số 35 /HD-CĐNH về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019.
Theo đó, Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN căn cứ tình hình thực tế và các nội dung của Quy chế thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng này để triển khai thực hiện phù hợp tại đơn vị.
Chi tiết Quy chế xem tại đây
Chi tiết Hướng dẫn xem tại đây
Ban CSPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 7
  • 5
  • 0
  • 8
  • 9
  • 2
lên đầu trang