Thứ bảy, 19/09/2020 | 19:19

Thứ bảy, 19/09/2020 | 19:19

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 18:20 ngày 07/02/2020

Công đoàn NHVN triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020

Ngày 7/2/2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động  phong trào thi đua tới các cấp công đoàn trong hệ thống.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch TLĐLĐVN, đ/c Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN; đ/c Trần Việt Bắc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW; đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN; các đ/c Chủ tịch Công đoàn Ngành Trung ương; các đ/c Lãnh đạo và đại diện các ban nghiệp vụ các công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN trên địa bàn Hà Nội; Trưởng, phó các ban nghiệp vụ, cán bộ công đoàn chuyên trách Cơ quan Công đoàn NHVN.
Triển khai nhiệm vụ Công đoàn năm 2020
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn NHVN. Trong các nhiệm vụ Công đoàn NHVN đề ra trong năm 2020, nổi bật là các mặt công tác về tuyên truyền giáo dục và các hoạt động phong trào trong công nhân viên chức lao động; công tác tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác nữ công, công tác tài chính công đoàn, hoạt động Đại diện Công đoàn NHVN trên địa bàn, công tác an sinh xã hội…
Công đoàn NHVN yêu cầu các cấp công đoàn căn cứ tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành trong thời gian tới để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị; vận động đoàn viên và người lao động tuân thủ pháp luật, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các cấp công đoàn cần chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên, người lao động nhất là chính sách về việc làm, tiền lương, thu nhập, đối với người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực, hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2020.
Đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch TT CĐNHVN báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngành Ngân hàng năm 2019. Đồng thời, đề nghị năm 2020 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động; tham gia tích cực  vào quá trình xây dựng các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức; tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và điều kiện thực tiễn của đơn vị; đổi mới phương thức vận động, tập hợp người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; quan tâm thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn đảm bảo hiệu quả, thiết thực; triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2020…
Đ/c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch TLĐ phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực, Chủ tịch Công đoàn NHVN cho rằng, trong năm 2019 các tổ chức Công đoàn trong toàn hệ thống Ngân hàng đã nỗ lực hoạt động, thu được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng. Năm 2020, ngành Ngân hàng triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiềm chế lạm phát ở mức thấp để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tới cơ cấu và xử lý nợ xấu. Do vậy, các cấp công đoàn cần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm năm 2020 đã đề ra, Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực, Chủ tịch Công đoàn NHVN đề nghị các cấp Công đoàn ngành Ngân hàng quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, cần bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Đảng, Chính phủ đối với hoạt động đoàn thể để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bám sát chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN về hoạt động chuyên môn để tổ chức vận động đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động Công đoàn năm 2020 cần bám sát chương trình hành động của cả nhiệm kỳ và các Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn NHVN để tổ chức các phong trào hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở; Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng trong năm 2020 và triển khai công tác chuẩn bị tốt cho sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam vào năm 2021…
Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN phát biểu tại hội nghị
Phát động phong trào thi đua tới các cấp Công đoàn
Tại Hội nghị này, hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2020 của Thống đốc NHNN với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2020”, Công đoàn NHVN đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lập thành tích chào mừng các ngày lế lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thức X; kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam.
Phong trào thi đua được phát động có khẩu hiệu hành động “Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng sang tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 - chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thức X” nhằm động viên đoàn viên, CNVCLĐ toàn Ngành năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; giỏi việc ngân hàng để góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2020 của ngành Ngân hàng.
Công đoàn NHVN kêu gọi các cấp công đoàn và đoàn viên, lao động trong Ngành tham gia với tinh thần yêu nước, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Tại Hội nghị này, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vinh dự được đón nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019 do Tổng Liên Đoàn Việt Nam tặng.
Cũng tại Hội nghị này, Công đoàn NHVN đã tổ chức Lễ ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối Công đoàn cấp trên cơ sở.
CĐNHVN vinh dự nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019 của Tổng LĐLĐVN
Ký kết giao ước thi đua năm 2020
CKH
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 7
  • 6
  • 8
  • 7
  • 0
  • 1
lên đầu trang