Thứ năm, 06/08/2020 | 06:10

Thứ năm, 06/08/2020 | 06:10

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:46 ngày 24/03/2020

Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/ĐĐTLĐ ngày 14/02/2020 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 336/HD-CĐNH ngày 17/3/2020 hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam căn cứ Hướng dẫn này, tiến hành xây dựng quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ ở cấp mình hàng năm và hướng dẫn cấp dưới thực hiện.
Thời gian hoàn thành công tác quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ quy  hoạch cán bộ theo quy định gửi báo cáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổng hợp và xem xét phê duyệt quy hoạch (đối với các chức danh thuộc diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quản lý trước ngày 15 tháng 2 hàng năm. Riêng năm 2020 báo cáo trước ngày 30/4/2020.
Hướng dẫn này thay thế các hướng dẫn trước đây của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp trong hệ thống.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị công đoàn các cấp kịp thời phản ánh, trao đổi về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (qua Ban Tổ chức SĐT: 024.38511400; Fax: 024.38511419) để thống nhất xử lý.
Chi tiết văn bản xem tại đây
BTC


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 8
lên đầu trang