Thứ tư, 21/04/2021 | 20:18

Thứ tư, 21/04/2021 | 20:18

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 13:30 ngày 17/04/2020

Cách tính tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019, với nhiều nội dung mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trong đó có quy định tuổi nghỉ hưu tăng dần theo mỗi năm, cho đến khi đạt 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ.
Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm, tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có thể nghiên cứu Bộ luật Lao động 2019 tại đây.
P.L
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0
  • 0
  • 5
  • 4
  • 9
lên đầu trang