Thứ ba, 02/03/2021 | 23:19

Thứ ba, 02/03/2021 | 23:19

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 16:32 ngày 22/04/2020

Biểu dương điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ưu tiên công nhân lao động trực tiếp ngoài khu vực nhà nước

Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Công đoàn. Trong đó, ưu tiên xét chọn công nhân lao động trực tiếp ngoài khu vực nhà nước.
Gắn với trách nhiệm nêu gương
Theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải ký ban hành, một trong những mục đích của hoạt động này là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp Công đoàn (CĐ) gắn với trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ CĐ các cấp. Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp CĐ.
Đối tượng để xét biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp CĐ là tập thể và cá nhân. Trong đó, đối với tập thể gồm LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở (CĐCS), được bình chọn trên các tiêu chuẩn: Ban hành chủ trương, chuẩn mực riêng với cách làm sáng tạo, thực chất được tiến hành định kỳ, đã có chuyển biến và hiệu quả nổi trội được đa số CĐ cấp dưới trực tiếp triển khai thực hiện; Định kỳ biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ, chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; Từ năm 2016 đến nay, có ít nhất 1 năm được tặng Bằng khen chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đối với cá nhân gồm cán bộ, đoàn viên CĐ, ưu tiên đoàn viên CĐ là công nhân lao động (CNLĐ) đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác các tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Các cá nhân phải là người tự giác thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do CĐ phát động; là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị. Có việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành các chuẩn mực “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cán bộ, công chức; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong viên chức ngành Giáo dục; “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử” trong viên chức ngành Y tế. Từ năm 2016 đến nay, có ít nhất 1 năm được tặng Bằng khen chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Riêng đối với cán bộ CĐ, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, hằng năm có xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ít nhất 2 năm liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Bình chọn công khai, dân chủ từ cơ sở
Tổng LĐLĐVN yêu cầu việc tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả gắn với các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020). Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, hình thức tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo tinh thần sáng tạo, thiết thực đối với mỗi cấp CĐ. Việc biểu dương, khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, nghiêm túc. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu; được phát hiện, bình chọn công khai, dân chủ từ cơ sở.
Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương xét chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình theo tiêu chuẩn và gửi hồ sơ về Tổng Liên đoàn trước ngày 30.4.2020.
Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng Liên đoàn sẽ lựa chọn 1 trong 2 phương án: 1/ Tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp CĐ, dự kiến vào ngày 15.5 tại Hà Nội. 2/ Tổ chức sơ kết bằng văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định; Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trao tại địa phương, ngành. 
Theo laodong.vn
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
  • 3
  • 9
  • 2
lên đầu trang