Thứ bảy, 19/09/2020 | 18:43

Thứ bảy, 19/09/2020 | 18:43

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 16:43 ngày 19/05/2020

Hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 06 tháng đầu năm 2020

Ngày 19/5/2020, Công đoàn NHVN ban hành hướng dẫn 440/CĐNH v/v sơ kết công táccông đoàn 6 tháng đầu năm 2020.
Các đơn vị căn cứ các nội dung trong hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm để triển khai thực hiện, báo cáo về Công đoàn NHVN trước ngày 15/6/2020.
Chi tiết Hướng dẫn xem tại đây
Biểu mẫu số 1 dành cho Công đoàn cấp trên cơ sở xem tại đây
Biểu mẫu số 2 dành cho CĐCS xem tại đây
VP

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 7
  • 6
  • 8
  • 4
  • 3
  • 9
lên đầu trang