Thứ bảy, 30/05/2020 | 06:48

Thứ bảy, 30/05/2020 | 06:48

Chính sách - xã hội - thi đua

Cập nhật lúc 07:58 ngày 21/05/2020

Khối Thi đua Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN tổng kết hoạt động năm 2019

Ngày 20/05/2020, Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và bàn giao đơn vị Khối Trưởng Khối Thi đua các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Công đoàn NHVN đã được Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Khối Trưởng Khối thi đua 2019 tổ chức thành công tốt đẹp.
Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN;  đ/c Trần Xuân Hoàng, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch CĐ BIDV, Trưởng khối thi đua Khối công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng các đ/c là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn đại diện 9 đơn vị thành viên trong Khối.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo báo cáo kết quả thi đua năm 2019 và phát động thi đua 2020 Khối thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn NHVN.
Năm 2019 mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong Khối thi đua tích cực thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra như: Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Vì vậy, tình hình hoạt động năm 2019 của các ngân hàng đã đạt được kết quả nhất định, hầu hết các đơn vị trong Khối đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; mức doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động ổn định. Có đơn vị trong Khối đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận so với năm 2018.
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước”ngay từ đầu năm các ngân hàng đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các phong trào tập trung trên nhiều lĩnh vực như phong trào Phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào Người tốt -việc tốt, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng, phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phong trào cải tiến  đổi lề lối làm việc... Các phong trào thi đua được phát động với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong Khốivới các hình thức đa dạng, phong phú đã tạo được sự đồng thuận cao, tạo động lực, thu hút được đông đảo ĐV-NLĐ tham gia.
Bên cạnh đó các đơn vị trong Khối đã tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ; các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản được thực hiện có hiệu quả. Các công đoàn trong Khối đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức có hiệu quả các chương trình công tác. Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho NLĐ; công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, tác động tích cực tới cộng đồng. Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, NLĐ. Đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ được quan tâm, chăm lo và từng bước được cải thiện. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tập trung chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đến đoàn viên, NLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhiều hoạt động đã có sức lan tỏa trong hệ thống công đoàn các cấp cũng như trong xã hội.
Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng  có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả của khen thưởng đã được nâng lên rõ rệt. Lãnh đạo các ngân hàng đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng để biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Đ/c Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN thay mặt lãnh đạo CĐNHVN đã chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các ngân hàng trong Khối, đặc biệt ghi nhận kết quả hoạt động của các ngân hàng trong năm 2019. Đồng chí cũng đánh giá cao các phong trào thi đua đã được phát động của các ngân hàng trong Khối là thiết thực và bám sát nhiệm vụ chính trị. Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới Khối thi đua các ngân hàng cần quan tâm và tích cực phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hưởng ứng và bám sát vào nhiệm vụ kinh doanh.. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.
Tại Hội nghị, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Ngân hàng  Công thương Việt Nam – đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong  trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2018 và trao tặng cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho 3 đơn vị, gồm; Công đoàn BIDV, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Công đoàn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
Cũng tại đây, trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, đại diện Công đoàn BIDV đã trao Cờ luân lưu và bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Ngân hàng  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Khối phó cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương theo quy ước thường niên giữa các đơn vị thành viên trong Khối.
                                                                              Công đoàn BIDV
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 0
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
  • 9
  • 3
lên đầu trang