Thứ ba, 07/07/2020 | 12:19

Thứ ba, 07/07/2020 | 12:19

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 10:35 ngày 10/06/2020

Họp Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài cấp cơ sở của Cơ quan Công đoàn NHVN

Sáng 09/6/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp Hội đồng khoa học để xét duyệt và giao Cơ quan Công đoàn NHVN chủ trì đề tài khoa học cấp cơ sở về văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên, NLĐ Công đoàn NHVN.
Đề tài nghiên cứu khoa học về “thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên, NLĐ ở các tổ chức tín dụng thuộc Công đoàn NHVN” là đề tài cấp cơ sở, thuộc Cơ quan Công đoàn NHVN chủ trì, giao cho nhóm nghiên cứu gồm 07 thành viên, do đ/c Phạm Thị Liên - Trưởng Ban Tuyên giáo làm Chủ nhiệm đề tài, triển khai trong vòng 12 tháng.
Đây là 1 trong những nội dungđể triển khai Nghị quyết 04C/NQ-BCH ngày 30/9/2019 của BCH Công đoàn NHVN khóa VI về “Xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới”; đồng thời nhằm hực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn NHVN về việc đề cao giá trị văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ ngân hàng, tạo dựng niềm tin trong toàn xã hội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/9/2015 của Tổng LĐLĐVN về việc “đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Hội đồng khoa học đánh giá cao sự cần thiết của đề tài, coi đây là một vấn đề quan trọng không chỉ riêng của ngành Ngân hàng, mà còn của bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào khác. Hội đồng nhất trí thông qua đề tài và đưa ra những đề xuất, góp ý xác đáng để Nhóm nghiên cứu triển khai các nội dung tiếp theo.
Dự kiến sau khi hoàn thành đề tài khoa học cấp cơ sở này, Nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp và khuyến nghị để các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng triển khai, nâng cao văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên, NLĐ tại các tổ chức tín dụng.
P.L
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 5
  • 6
  • 8
  • 2
  • 9
  • 1
lên đầu trang