Thứ hai, 26/07/2021 | 22:23

Thứ hai, 26/07/2021 | 22:23

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:33 ngày 17/06/2020

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Tổng LĐLĐVN

Ngày 11/6/2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Công văn số 488/CĐNH v/v đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Theo đó, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai xây dựng báo cáo tổng kết gửi CĐNHVN để tổng hợp, báo cáo Tổng Liên đoàn LĐVN.
Chi tiết văn bản xem tại đây
Biểu mẫu số 1 download tại đây
Biểu mẫu số 2a, 2b và 3 download tại đây
BTC
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 6
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 4
  • 2
lên đầu trang