Thứ ba, 07/07/2020 | 13:24

Thứ ba, 07/07/2020 | 13:24

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Cập nhật lúc 14:27 ngày 18/06/2020

Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 16 và 17/6/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ NHNN tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Nguyễn Xuân Khoát - Phó Bí thư và đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra, Ban tổ chức và Văn phòngcủa Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHNN tỉnh đã vượt qua khó khăn, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gia sức thi đua nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể tại đơn vị, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kết quả nhiệm kỳ qua Đảng bộ NHNN tỉnh tiếp tục giành được kết quả khá toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng và của tỉnh Hưng Yên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy cùng với Thủ trưởng cơ quan luôn duy trì đảm bảo tốt mối quan hệ phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện toàn diện các mặt, các lĩnh vực, các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đề ra và nhiệm vụ của NHNN giao.
BCH Đảng bộ NHNN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ
Công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối được tăng cường, phát huy hiệu quả, quy mô hoạt động của hệ thống TCTD ngày càng lớn mạnh, hoạt động an toàn, lành mạnh và hiệu quả; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, các ngành, tham mưu với UBND tỉnh triển khai các cơ chế chính sách của ngành ngân hàng nhằm hỗ trợ các thành phần kinh tế khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, được các cấp, các ngành đánh giá cao; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đoàn kết nội bộ ngày càng được củng cố; chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Thống đốc NHNN về lãi suất, đẩy mạnh huy động vốn, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và của Thống đốc NHNN; đến 30/4/2020 tổng nguồn vốn hoạt động của các Chi nhánh ngân hàng và QTDND đạt 87.525,5 tỷ đồng, trong đó huy động tại địa phương đạt 81.120,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 23%; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 59.430,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 12,5%, chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu qua các năm luôn ở mức thấp, chiếm dưới 2% tổng dư nợ cho vay.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ NHNN tỉnh đã đạt được, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể để Ban Chấp hành Đảng bộ NHNN tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đó là: làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, tố chất, phẩm chất làm việc; đoàn kết nội bộ, tránh tư tưởng ngại khó, làm việc qua loa; làm tốt nêu gương cán bộ đảng viên, phê bình và tự phê bình; tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao trách nhiệm, năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hiện nhiệm vụ…
Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào BCH Đảng bộ NHNN tỉnh Hưng Yên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đ/c Đặng Sỹ Hòa - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã được Đại hội được giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu 02 Đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, Đại hội đã thành công tốt đẹp./.
CĐCS NHNN Hưng Yên
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 5
  • 6
  • 9
  • 1
  • 4
  • 5
lên đầu trang