Thứ năm, 06/08/2020 | 04:42

Thứ năm, 06/08/2020 | 04:42

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 16:43 ngày 16/07/2020

Tập huấn trực tuyến triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Ngày 16/7/2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Công văn số 545/CĐNH và Công văn số 546/CĐNH triển khai tới các cấp công đoàn trong hệ thống kế hoạch tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.
Theo đó, đề nghị các cấp công đoàn trong hệ thống nghiên cứu, phổ biến nội dung của Điều lệ, Hướng dẫn Thi hành Điều lệ tới các cán bộ công đoàn trong hệ thống để chuẩn bị cho chương trình tập huấn sắp tới.
Chi tiết văn bản 545/CĐNH xem tại đây
Chi tiết văn bản 546/CĐNH xem tại đây
Chi tiết Quyết định 174/QĐ-TLĐ v/v ban hành Điều lệ CĐVN xem tại đây
Chi tiết Hướng dẫn 03/HD-TLĐ v/v thi hành Điều lệ CĐVN xem tại đây
BTC

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 6
  • 8
  • 5
  • 1
lên đầu trang