Thứ năm, 06/08/2020 | 04:52

Thứ năm, 06/08/2020 | 04:52

Công tác nữ công

Cập nhật lúc 15:54 ngày 21/07/2020

Những bông hoa “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” của Agribank

Chiếm tỷ lệ trên 50% tổng dân số, phụ nữ là lực lượng lao động xã hội đông đảo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với Agribank, số lượng nữ viên chức lao động chiếm 54,8% trong tổng số cán bộ. Chị em đã và đang đảm đương nhiều chức vụ chủ chốt từ trụ sở chính đến các chi nhánh, phòng giao dịch, có mặt ở tất cả các hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng.
Trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2010-2020, chị em Agribank đã vượt qua khó khăn, thi đua học tập lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh của từng đơn vị, góp phần xây dựng một Agribank đoàn kết, vững mạnh, đồng thời cũng hoàn thành xuất sắc vai trò là người vợ, người mẹ trong việc xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc.
 Công đoàn Agribank đón nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN
Phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cụ thể hóa từ phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được đông đảo nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng nói chung và nữ VCLĐ thuộc hệ thống Agribank hưởng ứng tích cực, đã có hiệu ứng toàn diện trong hoạt động nữ công các cấp, do vậy vai trò của nữ VCLĐ trong hệ thống Agribank ngày càng được khẳng định. Thành công của phong trào, trước hết phải nói đến sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của nữ VCLĐ trong các lĩnh vực hoạt động; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn.Việc tổ chức sơ kết phong trào hàng năm, sơ kết 3 năm và tổng kết 10 năm bài bản, nhất quán của các cấp Công đoàn đã tạo tiền đề vững chắc để phong trào đạt kết quả cao, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Agribank.
Kết quả trên của các chị em được thể hiện qua nhiều mặt hoạt động. Các chị giữ trọng trách là lãnh đạo trong Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, các ban chuyên môn, trung tâm của Trụ Sở chính, luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, của Hội đồng thành viên và Ban Điều hành Agribank; tham mưu, xây dựng hệ thống các văn bản từ ban hành các quy chế hoạt động của tổ chức bộ máy điều hành đến các văn bản hướng dẫn về cơ chế nghiệp vụ, tạo cơ sở hành lang pháp lý trong hoạt động của Agribank.
Các chị em làm việc tại các đơn vị trực thuộc, ngoài việc nắm vững đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chế độ thể lệ của ngành, định hướng của Agribank các chị còn phối hợp tốt cùng tập thể lãnh đạo đơn vị nắm bắt tình hình kinh tế xã hội thực tế tại địa phương, căn cứ mục tiêu, kế hoạch do Trụ Sở chính giao từ đó có kế hoạch, giải pháp cụ thể cho đơn vị mình thực hiện như giao khoán các chỉ tiêu tới từng nhóm và người lao động, tạo động lực để các cá nhân và tập thể hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.  
Đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngân hàng, các chị đã không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện hạch toán kịp thời, chính xác, ứng dụng tốt chương trình giao dịch trực tiếp và quản lý hệ thống công nghệ, đảm bảo đáp ứng khối lượng thanh toán giao dịch lớn. Thường xuyên các chị phải chịu áp lực lớn về thời gian, công việc, làm thêm giờ nên phải biết sắp xếp thời gian một cách khoa học để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như công việc gia đình.
Công tác Tín dụng luôn được coi là mặt trận hàng đầu trong hoạt động Ngân hàng. Trong 10 năm qua, những nữ VCLĐ làm công tác tín dụng thường xuyên nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập nâng cao nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các văn bản chế độ của ngành, đặc biệt là thực hiện tốt các giải pháp của Agribank trong hoạt động tín dụng, góp phần vào công cuộc đổi mới nông thôn, ổn định và nâng cao đời sống của nông dân. Thành tích đó đã được các cấp ghi nhận khen thưởng, điển hình như chị Nguyễn Thị Hoàn -Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Từ Sơn, chị Nguyễn Thị Đại Hà - Trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh Hà Giang, chị Lâm Thị Phượng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Chi nhánh huyện Tuy Phong Bình Thuận vv... Công tác tín dụng đối với nam giới đã là khó nhưng với chị em còn khó khăn gấp bội vì với hoạt động tín dụng nông thôn đa số không thực hiện theo giờ hành chính nên chị em phải biết sắp xếp công việc gia đình một cách khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cơ quan giao, đồng thời thực hiện đúng chức năng của người phụ nữ trong gia đình.Nhận thức được việc phát triển dịch vụ tiện ích, nâng cao tỷ trọng thu ngoài tín dụng trong tổng thu là định hướng chiến lược lâu dài của Agribank nên các chị  luôn học hỏi, nắm vững các sản phẩm hiện có của Agribank để tiếp thị khách hàng, góp phần tăng trưởng nguồn thu dịch vụ, góp phần vào thành tích chung của Agribank. Các gương điển hình trong lĩnh vực này có chị Phạm Thị Bích Diễn, Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing Agribank Chi nhánh Đông Quảng Ninh, chị Phan Thị Kim Nga, Trưởng phòng Kế hoạch - Nguồn vốn Agribank Chi nhánh 8...
Lực lượng làm công tác kiểm ngân chủ yếu là nữ, các chị đã tuân thủ đúng chế độ tiền tệ, kho quỹ, đảm bảo an toàn, qua thực tế nhiều tấm gương về lòng trung thực, tính liêm khiết đã được thể hiện trong việc trả lại tiền thừa cho khách hàng cụ thể trong thời gian từ năm 2015 – 2019 toàn hệ thống đã trả lại 182.707 món với số tiền 610 tỷ đồng; trong đó các đơn vị trả tiền thừa lớn như Nghệ An, Đồng Tháp, Khánh Hòa, An Giang, Sơn La, Bến Tre, Thanh Hóa, Đồng Nai, Hải Dương, Bình Định….và điển hình có các chị trả lại khách hàng nhiều món tiền  như chị Nguyễn Thị Châu, CĐCS Nghệ An An trả 294 món với tổng số tiền 207 triệu đồng, chị Đặng Thị Thanh Huyền CĐCS Khánh Hòa trả 240 món với số tiền 613 triệu đồng…. Việc làm của các chị em tạo thêm niềm tin yêu của khách hàng đối với Agribank tô thắm cho kết quả thực hiện tốt phong trào trào thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Sự phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chị em đã được các cấp ghi nhận, điều đó được thể hiện bằng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Giai đoạn 2010-2020 có 187 chị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 39 chị được tặng Huân chương lao động; 1.287 chị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen; 317 chị đạt chiến sỹ thi đua cấp ngành;12.883 chị đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.Khen thưởng Công đoàn từ năm (2010 – 2019) có 93 chị được tặng Bằng khen cấp Tổng Liên đoàn; 1.479 chị được tặng bằng khen Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và hàng ngàn chị em được nhận các danh hiệu và hình thức thi đua khác.
Trao tặng Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho các Chi nhánh thuộc Công đoàn cơ sở Agribank đạt thành tích “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020
Những kết quả lao động nữ Agribank đạt được trong thời gian qua đã khẳng định ở mọi vị trí, lĩnh vực công tác, các chị đều nỗ lực phấn đấu lao động sáng tạo, giữ vai trò tiên phong, là các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong lao động, học tập và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thành tích của lao động nữ Agribank được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, ghi nhận kết quả đóng góp cho hoạt động kinh doanh và thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với nữ VCLĐ. Tại Hội nghị sơ kết thực hiện phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”giai đoạn 2015 – 2017, và tại Hội nghị  tổng kết 10 năm phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020, nữ VCLĐ Agribank đã vinh dự được Đảng ủy Agribank đã trao tặng bức trướng và Vinh danh.
Bên cạnh giỏi việc ngân hàng, chị em nữ cán bộ Agribank còn là các gương sáng trong giỏi việc nhà. Gia đình là tế bào của xã hội, xây dựng gia đình hòa thuận, bình đẳng hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế, tăng thu nhập chính đáng là những nội dung được lồng ghép hài hòa trong các buổi sinh hoạt, học tập, tọa đàm về Chuẩn mực người Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Tại Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu xuất sắc ngành ngân hàng hàng giai đoạn 2012-2016, toàn hệ thống Agribank có 42 gia đình được biểu dương trong tổng số 191 gia đình toàn ngành Ngân hàng. Trong đó có chị Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; 05 chị được Thống đốc NHNN tặng bằng khen và 10 chị được Công đoàn ngành tặng bằng khen.
Vấn đề rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao cũng là một vấn đề luôn được quan tâm để chị em khẳng định vị trí, tầm quan trọng của mình vào hoạt động chung của tập thể.  Nhiều chị em tại một số Công đoàn cơ sở là nhân tố quan trọng, đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động Văn hóa – Thể thao, trong các Hội thi, Hội thao, Hội diễn do Công đoàn Agribank các cấp phát động và tổ chức. Năm 2016 có 1.936 chị em tham gia hội thao tại 7 khu vực và 457 chị em tham gia hội thao toàn hệ thống, với đầy đủ các môn như bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và quần vợt, một số chị em đạt thành tích cao như chị Phan Thụy Hạ Trang thuộc CĐCS Vĩnh Long đạt giải Nhất đơn nữ và chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, chị Nguyễn Thị Bạch Yến thuộc CĐCS An Giang giải Nhất môn bóng bàn, chị Tạ Thị Hương và chị Vũ Thị Bình  CĐCS Ninh Thuận đạt giải Nhất môn quần vợt và các chị thuộc CĐCS Quảng Nam đã đạt giải Nhất môn bóng chuyền nữ ... Năm 2019, có gần 3.000 chị em tham gia hội diễn và thanh niên tài năng tại 7 khu vực và gần 500 chị em tham gia hội diễn và thanh niên tài năng toàn hệ thống, một số chị em đạt giải A như chị Thanh Hương – CĐCS Agribank Chi nhánh Sơn La, chị Đỗ Thị Phương Thảo – CĐCS Agribank Chi nhánh Thái Nguyên, Chị Lâm Thanh Thúy – CĐCS Agribank Chi nhánh Sài Goàn và Chị Quỳnh Hoa – CĐCS Agribank VPĐD miền Nam.
Từ những kết quả trên, một lần nữa khẳng định rằng Phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... do Công đoàn Agribank phát động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Thành tích của phong trào là kết quả tổng hợp yếu tố nội lực của chị em và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp.
Tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành TLĐLĐVN về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại Agribank giai đoạn (2010 -2020), đã kết luận hoạt động nữ công tại Agribank luôn nhận được quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn NHVN, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn. Phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” ngày càng có sức lan tỏa, xây dựng được hình ảnh, phong cách, lối sống của lao động nữ Agribank. Phong trào mang tính đặc thù giới đã phát huy được vai trò, tiềm năng to lớn của lao động nữ trong xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Với tinh thần hăng say lao động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chị em phụ nữ Agribank quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh của từng đơn vị và toàn hệ thống, xây dựng một Agribank đoàn kết, vững mạnh, xứng đáng là Ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Ngô Anh Tuấn

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 6
  • 9
  • 5
  • 2
lên đầu trang