Thứ năm, 06/08/2020 | 04:49

Thứ năm, 06/08/2020 | 04:49

Tin tổng hợp

Cập nhật lúc 10:01 ngày 23/07/2020

CĐCS Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Lai Châu sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 22/7, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Luận - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên Công đoàn NHNN Chi nhánh tỉnh.
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn đánh giá: Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ NHNN Chi nhánh tỉnh, hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, sự phối hợp và quan tâm tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo chi nhánh và sự đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình của đoàn viên và người lao động, CĐCS cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, đối với những mục tiêu cả nhiệm kỳ đã đạt và vượt kế hoạch, qua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi nhánh.
Công đoàn đã chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Nửa đầu nhiệm kỳ, Công đoàn tham gia ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện với tổng số tiền trên 136 triệu đồng. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và đơn vị. Từ năm 2017-2019 đã có 18 sáng kiến, của 37 lượt cán bộ, công chức được Giám đốc Chi nhánh công nhận; tỷ lệ đạt danh hiệu lao động tiên tiến trung bình hằng năm đạt 89,3%. Năm 2017, 2018 CĐCS đều đạt danh hiệu vững mạnh, năm 2019 được công nhận đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung bình hằng năm tỷ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu 2 giỏi là 85,47%; 1 chị được BCH CĐCS lựa chọn đề nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khen thưởng. Công đoàn thực hiện kết nạp mới 3 đoàn viên.
Tập thể, cá nhân đón nhận Bằng khen của CĐNHVN
Tham gia thảo luận, các tổ công đoàn đã nêu bật những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên công đoàn; tổ chức phát động các phong trào thi đua; công tác xây dựng công đoàn vững mạnh; công tác nữ công, tài chính, hoạt động ủy ban kiểm tra; các phong trào văn hóa, thể thao, văn nghệ và đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành công đoàn. Đồng thời đề ra những giải pháp xử lý những tồn tại, hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ và thống nhất những nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luận đã biểu dương những kết quả đạt được của tổ chức công đoàn trong nửa đầu nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, CĐCS cần: Tiếp tục bám sát nội dung, chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ để triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Công đoàn NHVN phù hợp với tình hình thực tiễn tại Chi nhánh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm, vai trò và hình ảnh người cán bộ ngân hàng có văn hóa, đạo đức tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi vị trí công tác. Triển khai tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả, động viên đoàn viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh. Quan tâm chăm lo quyền lợi của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...
Hội nghị đã biểu quyết  100% nhất trí với các chỉ tiêu đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Hồng Nghĩa
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 6
  • 9
  • 1
  • 5
lên đầu trang