Thứ năm, 24/09/2020 | 09:19

Thứ năm, 24/09/2020 | 09:19

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:17 ngày 26/08/2020

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra cho dân tộc Việt Nam kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
Ảnh minh họa
75 năm qua, đất nước ta, nhân dân ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, xây dựng và phát triển vững chắc Tổ quốc.  Những thành tựu đạt được trong 75 năm qua là công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào về những thành tựu to lớn đó.
Thực hiện Công văn số 489/TLĐ-TG, ngày 24/8/2020 của Tổng LĐLĐVN về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để phục vụ công tác tuyên truyền, CĐNHVN đính kèm file Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, đề nghị các cấp công đoàn trong Ngành triển khai tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của đơn vị.
Chi tiết Đề cương xem tại đây
BTG
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 8
  • 3
  • 9
  • 1
  • 1
  • 0
lên đầu trang