Thứ tư, 21/10/2020 | 22:51

Thứ tư, 21/10/2020 | 22:51

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 15:10 ngày 17/09/2020

Công đoàn cần biến thách thức thành cơ hội trong công tác đối ngoại

Chiều 16.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương đã có buổi làm việc về công tác đối ngoại công đoàn. Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Hoàng Bình Quân - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tham dự buổi làm việc còn có Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Trần Văn Thuật...
Thực hiện phương châm và định hướng lớn trong hoạt động đối ngoại của Đảng là “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, được sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của các vụ chuyên môn, trong nhiều năm qua, Tổng Liên đoàn đã từng bước thúc đẩy, mở rộng, củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức công đoàn và tổ chức bạn bè trên toàn thế giới; chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.
Hoạt động đối ngoại nhân dân của các cấp Công đoàn Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ; giúp củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước; vận động và tranh thủ các nguồn lực, sự ủng hộ về kỹ thuật và vật chất của bạn bè và các đối tác quốc tế đóng góp vào việc nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Công đoàn Việt Nam và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo vệ lợi ích của quốc gia-dân tộc.
Tổng Liên đoàn luôn coi đối ngoại là một công tác trọng tâm, xuyên suốt và nỗ lực hết sức mình góp phần vào sự phát triển của công tác đối ngoại nhân dân nói riêng và nền ngoại giao của cả nước nói chung.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Tổng Liên đoàn đã xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; trình xin ý kiến Bộ Chính trị với các trọng tâm lớn như: Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới công tác cán bộ; Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục nâng cao vai trò và vị thế của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phù hợp với điều kiện của tổ chức Công đoàn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tranh thủ thêm nguồn lực, nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế.
Dự kiến sau khi Bộ Chính trị thông qua Đề án, Tổng Liên đoàn sẽ cụ thể hóa các nội dung trên bằng các chương trình hành động cụ thể, đặc biệt sẽ hoàn thiện và ban hành Chiến lược đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Chiến lược được xây dựng trên cơ sở bám sát định hướng đề ra trong Đề án, theo sự chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và quy định ngoại giao của Nhà nước...
Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Bình Quân và lãnh đạo Tổng LĐLĐVN trao đổi về các vấn đề hoạt động đối ngoại của Công đoàn. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải trao đổi về việc Công đoàn ngành tham gia với các Công đoàn quốc tế; hoạt động với các tổ chức phi chính phủ...
Đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định tổ chức Công đoàn Việt Nam là cơ quan lớn trong khối các cơ quan đoàn thể của Trung ương. Trong tình hình mới, thế giới đang xảy ra nhiều biến động lớn với nhiều xu hướng tác động đến tổ chức Công đoàn, đặc biệt khi Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại thế hệ mới. Khẳng định hoạt động đối ngoại của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất quan trọng trong khi chịu nhiều áp lực từ mọi phía, đồng chí Hoàng Bình Quân đề nghị tổ chức Công đoàn cần tiếp tục nỗ lực, biến những thách thức thành cơ hội để nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.
LINH NGUYÊN (BÁO LAO ĐỘNG)

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 2
  • 6
  • 2
lên đầu trang