Thứ tư, 21/10/2020 | 22:24

Thứ tư, 21/10/2020 | 22:24

Tổ chức - Đoàn viên công đoàn

Cập nhật lúc 15:24 ngày 09/10/2020

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm việc với BIDV

Ngày 09/10/2020, tại Hà Nội, Đoàn công tác Công đoàn NHVN do đ/c Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn NHVN làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng MCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Chương trình làm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) lần 5 khóa VI và chương trình công tác năm 2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng.
Tham gia buổi làm việc, về phía BIDV có đồng chí Phan Đức Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo BIDV; về phía Công đoàn BIDV có đồng chí Trần Xuân Hoàng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ủy viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn BIDV cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn BIDV, lãnh đạo các phòng ban, nghiệp vụ của BIDV. Về phía Đoàn công tác của Công đoàn NHVN có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính kế toán, các đồng chí Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên môn Công đoàn NHVN.
Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN phát biểu tại buổi làm việc
Tại đây, đồng chí Trần Xuân Hoàng đã báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của ngân hàng, đời sống của cán bộ công nhân viên chức ngân hàng, về việc phối hợp giữa nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn.
Qua báo cáo cho thấy, Công đoàn BIDV đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có môi trường làm việc tốt nhất, được làm việc và cống hiến, được phát huy năng lực sở trường, được phát triển toàn diện bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được hưởng các chế độ đãi ngộ theo đúng năng lực, được kịp thời khen thưởng và được tạo điều kiện, cơ hội để phát triển. Trên cơ sở hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao; các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ. Hội đồng quản trị và Công đoàn BIDV luôn sát sao trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, của Công đoàn NHVN trong việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong toàn hệ thống Công đoàn BIDV. Hoạt động của Công đoàn BIDV luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo BIDV, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn BIDV.
Đ/c Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu tại buổi làm việc
Công đoàn BIDV cũng quan tâm thăm hỏi trợ cấp kịp thời đoàn viên và thân nhân đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí Công đoàn và nguồn Quỹ tình nghĩa Công đoàn BIDV, trong nửa nhiệm kỳ qua Công đoàn BIDV đã trợ cấp, thăm hỏi 937 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 7 tỷ đồng, các công đoàn cơ sở kịp thời hỗ trợ 8869 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền trên 11 tỷ đồng.
Công đoàn BIDV thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của ngành Ngân hàng, của Công đoàn NHVN và các chủ trương, định hướng kinh doanh của BIDV trong từng thời kỳ, trong đó chú trọng vào các vấn đề chính như: Triển khai Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020; triển khai Chỉ thị số 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn trong ngành Ngân hàng và Kế hoạch số 54/KH-CĐNH ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn NHVN về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BCS; Tổng Giám đốc BIDV đã ban hành công văn số 27/BIDV-TCCB về phối hợp, hỗ trợ hoạt động công đoàn….
Đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực CĐNHVN phát biểu tại buổi làm việc
Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị BIDV, đồng chí Phan Đức Tú đánh giá cao vao trò của Công đoàn BIDV trong những năm qua đã luôn làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động trong toàn hệ thống, tích cực tham gia với chuyên môn trong việc giám sát, thực hiện các quy định của Nhà nước, của Ngành, của công đoàn cấp trên đối với người lao động, đóng góp quan trọng trong kết quả chung của hoạt động BIDV trong thời gian qua.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn NHVN  nhấn mạnh: Công đoàn BIDV thời gian qua có nhiều hoạt động hiệu quả, bài bản; tích cực trong phong trào chung của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các phong trào thi đua lao động sáng tạo, gương người tốt việc tốt đã đóng góp lớn vào hiệu quả quản trị, kinh doanh của đơn vị, xây dựng hình ảnh, thương hiệu cán bộ ngân hàng BIDV; Phó Thống đốc đề nghị cấp ủy đảng chỉ đạo lãnh đạo chuyên môn tiếp tục phối hợp tốt với công đoàn trong việc triển khai, thực hiện tốt các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của chính phủ), làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, tạo được môi trường làm việc thân thiện, xây dựng được tập thể đoàn kết, vững mạnh.
Đồng chí Đào Minh Tú cũng đề nghị Ban lãnh đạo BIDV tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian, nguồn lực cho tổ chức công đoàn hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của mình; đảm bảo quyền lợi, chính sách đãi ngộ phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đối với đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách yên tâm gắn bó, nỗ lực, tâm huyết với nhiệm vụ đơn vị giao. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng, phối hợp tốt với tổ chức công đoàn trong đơn vị trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ kinh doanh phù hợp, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp và có lợi cho đoàn viên, người lao động; đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành cùng các bộ phận liên quan có giải pháp nhằm nâng chất lượng, hiệu quả công việc để giảm giờ làm, áp lực công việc lên người lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống gia đình của cán bộ, đoàn viên trong hệ thống; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật lao động, nhất là đối với lao động nữ.
Về hoạt động công đoàn, Phó Thống đốc yêu cầu BCH, BTV Công đoàn BIDV cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tổ chức các hoạt động có tính chiều sâu, các hoạt động phong trào phải thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kịp thời triển khai thực hiện những chỉ đạo, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến các cấp công đoàn trong hệ thống phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị… góp phần cùng chuyên môn, người lao động ngành ngân hàng xây dựng thương hiệu, lấy lại niềm tin của người dân và xã hội đối với hoạt động Ngân hàng và hình ảnh người cán bộ ngân hàng.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã lắng nghe các ý kiến chia sẻ, một số kiến nghị của Công đoàn BIDV, liên quan đến hoạt động chuyên môn và các nghiệp vụ, công tác công đoàn. Thay mặt đoàn công tác đồng chí Đào Minh Tú cùng lãnh đạo các vụ cục chức năng liên quan của Ngân hàng Nhà nước và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của đơn vị.
Ban Tổ chức
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 4
  • 0
lên đầu trang