Thứ tư, 20/01/2021 | 22:51

Thứ tư, 20/01/2021 | 22:51

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 16:33 ngày 03/11/2020

Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023

Ngày 2/11/2020, Công đoàn NHVN ban hành văn bản số 748/KH-CĐNH kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023.
Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn về vai trò của công tác truyền thông công đoàn; xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”; thúc đẩy sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, người sử dụng lao động đối với Công đoàn Việt Nam và hoạt động của các cấp công đoàn.
Theo đó, đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo về CĐNHVN để phối hợp giải quyết.
Chi tiết văn bản xem tại đây
BTG
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 0
  • 4
  • 4
  • 1
  • 4
  • 0
lên đầu trang