Thứ sáu, 05/03/2021 | 19:25

Thứ sáu, 05/03/2021 | 19:25

Tin hoạt động ngân hàng

Cập nhật lúc 13:20 ngày 06/12/2020

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Ngày 05/12/2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ.
Trao tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác CCHC ngành Ngân hàng
Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Xuân Thành – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành. Về phía ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Ban Cán sự Đảng cùng các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu; lãnh đạo các NHTM có trụ sở chính tại các tỉnh phía Bắc… đã tham dự Hội nghị.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình- Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú – Trưởng ban CCHC ngành Ngân hàng đã báo cáo tóm tắt những thành tựu nổi bật của ngành Ngân hàng trong 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng 2021-2030.
Trong 10 năm qua, công tác CCHC của ngành Ngân hàng luôn thể hiện sự quyết liệt, mạnh mẽ, liên tục, trước hết từ nhận thức sau đến hành động, từ Thống đốc đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng, thông qua việc chỉ đạo triển khai đồng bộ các lĩnh vực CCHC. Với vai trò, vị thế của một ngành trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng nhận thức cải cách là xu hướng tất yếu, khách quan để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong điều hành kinh tế vĩ mô, duy trì và cung ứng vốn, các dịch vụ tiền tệ, thanh toán cho nền kinh tế cũng như nhanh chóng hội nhập và phát triển ngang tầm các ngân hàng trong khu vực và thế giới.
NHNN đã mạnh mẽ quyết đoán triển khai các chương trình CCHC trong từng giai đoạn 5 năm, cũng như hàng năm, lựa chọn những mô hình cải cách mới nhất của hoạt động ngân hàng trong nước và trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, hoạch định lộ trình áp dụng rõ đến từng năm và thường xuyên bổ sung các nhiệm vụ cải cách mới với mục tiêu cao hơn. Các TCTD mặc dù là doanh nghiệp nhưng có tính chất phục vụ của loại hình kinh doanh dịch vụ tiền tệ, do đó, NHNN đã chủ động bổ sung một nhóm nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của Ngành về cải cách, đổi mới trong hoạt động của hệ thống các TCTD. Nội hàm trong chiến lược tái cơ cấu của toàn ngành Ngân hàng cũng như Đề án tái cơ cấu của các TCTD đều bao gồm nhiều mục tiêu, nội dung, yêu cầu của CCHC.
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận của Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về kết quả nổi bật trong cải cách hoàn thiện thể chế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; kết quả triển khai các lĩnh vực cải cách tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế, góp phần nâng cao chất lượng công vụ, công chức của NHNN; kết quả triển khai các chương trình hành động của NHNN về CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Với nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp theo dõi, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCTTHC, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Thành đánh giá, NHNN đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết 30c/NQ-CP, từ đó xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể trong từng giai đoạn và hàng năm, đồng thời quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng. NHNN cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Công tác kiểm soát TTHC thường xuyên được chú trọng, đảm bảo nguyên tắc kiểm soát toàn bộ các văn bản có quy định TTHC, các yêu cầu điều kiện của thủ tục được quy định rõ ràng có điều kiện, đáp ứng yêu cầu cắt giảm tối đa hồ sơ điều kiện. Các thủ tục sau khi sửa đổi bổ sung được công khai kịp thời trên Cổng thông tin điện tử NHNN và Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, kết quả xử lý đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, NHNN thực hiện tốt quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, tăng tính minh bạch hạn chế tiêu cực, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. NHNN đã ứng dụng khá đầy đủ chữ ký số cá nhân trong gửi – nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. Hoàn thành kết nối hệ thống thông tin của NHNN với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, cung cấp 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của ngành Ngân hàng. Báo cáo tổng kết tuy ngắn gọn nhưng đã chỉ ra những kết quả nổi bật, đánh giá được tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đưa ra những định hướng đóng góp của ngành Ngân hàng trong công tác CCHC 10 năm qua.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, NHNN là một trong những lá cờ đầu về cải cách và có những đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong 10 năm qua, đặc biệt giai đoạn 5 năm 2016-2020; Đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN từ đồng chí Thống đốc, đặc biệt là đồng chí Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú- Trưởng ban CCHC ngành Ngân hàng, đã có những phương pháp, giải pháp làm việc rất hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác truyền thông của NHNN được triển khai hiệu quả, có nhiều đổi mới như việc thực hiện các chương trình truyền hình, các gameshow gần gũi, dễ hiểu, qua đó tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người dân và toàn xã hội, đồng thời có đánh giá tích cực về ngành Ngân hàng. Trong giai đoạn 2011 - 2020, NHNN đã ban hành một khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật. Qua triển khai thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng thể chế được triển khai hiệu quả, đóng góp rất lớn vào thành công chung của ngành Ngân hàng. Nhiều Chỉ số quốc tế, trong đó có Chỉ số tiếp cận tín dụng tăng 7 bậc, vượt chỉ tiêu, đứng thứ 2 trong ASEAN. Chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng đạt tối đa 8/8 điểm, đạt điểm tối đa trong thang điểm đánh giá một hệ thống thông tin tín dụng toàn diện. Chỉ số này thể hiện sự quyết tâm của NHNN trong việc chỉ đạo các TCTD, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ và vay vốn công bằng, minh bạch. Kết quả trên cũng phản ánh khá rõ nét về những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong hoạt động CCHC nhiều năm qua.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, công tác CCHC của NHNN giai đoạn 2011 - 2020 được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Qua 8 năm đánh giá Chỉ số CCHC (Par Index), có 5 năm liên tiếp gần đây, NHNN là cơ quan duy nhất liên tục xếp thứ nhất trong số 19 bộ, cơ quan. Kết quả nổi bật này là minh chứng của sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, liên tục, sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Ngân hàng.
Ngành Ngân hàng đã căn bản hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về quản lý hoạt động ngân hàng, tiền tệ đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự phát triển của ngành Ngân hàng và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế. NHNN là một trong những cơ quan đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của NHNN đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. NHNN cũng triển khai thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời có những kết quả bước đầu trong thay đổi tư duy và nhận thức của công chức, viên chức đối với vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. NHNN cũng là một trong những Bộ, cơ quan đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để điện tử hóa, đồng bộ các hoạt động điều hành, tác nghiệp hành chính.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực, hiện nay trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ các phương thức hoạt động kinh tế - xã hội theo Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt tăng nhanh, nhất là từ đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát trên thế giới, ngành Ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ số, chú trọng vấn đề bảo đảm an ninh an toàn các dịch vụ ngân hàng để phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước và nhu cầu người dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đặt ra 6 nhiệm vụ về CCHC cho ngành Ngân hàng trong thời gian tới, đó là: (i) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, coi đây là động lực, giải pháp để hoàn thành những mục tiêu đã được xác định trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm hiện đại hóa hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của NHNN và phát triển hệ thống các TCTD minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn tới; (ii) Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống pháp luật ngân hàng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong giai đoạn tới; (iii) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính đối với từng loại hình tổ chức; (iv) Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; (v) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; (vi) Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá; quan tâm việc triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan của ngành Ngân hàng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải CCHC....
Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng, NHNN sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình
Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đối với công tác CCHC của ngành Ngân hàng. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, những ghi nhận, đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực là nguồn động viên to lớn cho những cố gắng và kết quả vượt bậc của ngành Ngân hàng trong 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, góp phần quan trọng vào công cuộc CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thống đốc NHNN khẳng định, quán triệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về định hướng nhiệm vụ CCHC của ngành Ngân hàng trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo NHNN sẽ chỉ đạo các đơn vị đầu mối về công tác CCHC cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch với các giải pháp triển khai cụ thể. Trên cơ sở đó, NHNN sẽ chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành nỗ lực kế thừa, phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới với quyết tâm cao nhất, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong 10 năm tiếp theo, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và nhiệm vụ CCHC nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong các giai đoạn tới.
Các cá nhân xuất sắc được tặng Bằng khen tại Hội nghị
Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã được trao tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN.
Nhóm PV Cổng TTĐT NHNN


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 5
  • 7
  • 0
  • 4
  • 1
  • 6
lên đầu trang