Thứ tư, 20/01/2021 | 22:45

Thứ tư, 20/01/2021 | 22:45

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 08:34 ngày 15/12/2020

Những điểm cần lưu ý trong khen thưởng chuyên đề hai giỏi năm 2020

Ngày 09/12/2020, Ban Thường vụ Công đoàn NHVN đã ban hành văn bản số 809/HD-CĐNH “Hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Công đoàn NHVN” (văn bản này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 30/HD-CĐNH ngày 18/01/2019). Để kịp thời giải đáp thắc mắc trong thực hiện khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” (gọi tắt là khen thưởng chuyên đề hai giỏi) cấp Công đoàn NHVN, xin lưu ý một số điểm như sau:
TT
Nội  dung
Khen thưởng              Cờ thi đua
Khen thưởng                 Bằng khen
Ghi chú
1
Đối tượng
- Công đoàn cơ sở (CĐCS);
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- CĐCS;
- Các cá nhân thuộc các CĐCS.
- Đồng nhất với đối tượng khen thưởng chuyên đề cấp TLĐ;
- Không bao gồm: Tập thể nữ; Ban Nữ công công đoàn các cấp như trước đây.
2
Số lượng
- Tối đa 02 Cờ trên tổng số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Tối đa 05 Cờ trên tổng số CĐCS thuộc hệ thống CĐNHVN.

* Đối với CĐCS trực thuộc CĐNHVN: Tối đa 07 Bằng khen (tùy thuộc vào số lượng đoàn viên, lao động nữ tại thời điểm trình).
* Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Tối đã 05 Bằng khen. Và cứ 500 đoàn viên nữ tăng thêm,  được đề nghị thêm 01 Bằng khen.

3
Điều kiện, tiêu chuẩn
- Là đơn vị có thành tích tiêu biểu nhất trong phong trào hai giỏi;
- Năm trước liền kề đã được tặng Bằng khen của CĐNHVN (toàn diện hoặc chuyên đề hai giỏi);
- Có số điểm thi đua chuyên đề hai giỏi từ 86 điểm trở lên.
* Đối với tập thể (CĐCS):
- Là đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào hai giỏi;
- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Năm trước liền kề đã được tặng Giấy khen (toàn diện hoặc chuyên đề hai giỏi);
- Có số điểm thi đua chuyên đề hai giỏi từ 86 điểm trở lên.

* Đối với cá nhân:
- Là cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hai giỏi;
- 2 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ/hoặc đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”;
- Năm trước liền kề đã được tặng Giấy khen (toàn diện hoặc chuyên đề hai giỏi).

4
Mức tiền thưởng và cấp chi tiền thưởng
- Mức chi tiền thưởng: Thực hiện theo Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn (Quyết định 1689/QĐ-TLĐ, ngày 12/11/2019);
- Cấp chi tiền thưởng: Cấp nào ban hành Quyết định khen thưởng - Cấp đó chi tiền thưởng (Quy định cũ: Cấp nào trình khen thưởng, cấp đó chi tiền thưởng).
6
Lưu ý khác
- Đoàn viên nữ đơn thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bổn phận đối với ông, bà, cha, mẹ… vẫn thuộc đối tượng khen thưởng chuyên đề hai giỏi;
- Việc tổng kết, khen thưởng giai đoạn chuyên đề hai giỏi, sẽ có hướng dẫn riêng (việc khen thưởng định kỳ hàng năm vẫn được thực hiện);
- Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng Giấy khen chuyên đề hai giỏi do Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN quy định phù hợp;
- Danh hiệu Phụ nữ hai giỏi cấp cơ sở do CĐCS chủ động nghiên cứu, quy định…
- Riêng đối với khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” và “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam” của Hội LHPNVN - vẫn được thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành có liên quan
* Quy định trước đây, năm tổ chức tổng kết giai đoạn, không xét khen thưởng định kỳ  năm.
* Quyết định 1266/QĐ-BCH, ngày 19/3/2018 của TW Hội LHPNVN; Văn bản 759/TLĐ ngày 19/4/2018 của Tổng Liên đoàn LĐVN.
*** Chi tiết: Xem tại mục III.2.C - Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” văn bản số 809/HD-CĐNH ngày 09/12/2020 và Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020./.
Nguyễn Thị Thái
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 0
  • 4
  • 4
  • 0
  • 8
  • 9
lên đầu trang