Thứ năm, 21/01/2021 | 00:32

Thứ năm, 21/01/2021 | 00:32

Công tác nữ công

Cập nhật lúc 10:01 ngày 14/12/2020

Triển khai Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng

Ngày 28/11/2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng (Ban VSTBPN) đã ký Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng, số 795/QC-CĐNH-BVSTBPN.
Lễ ký kết có sự chứng kiến của ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…
Thông qua Quy chế phối hợp, Công đoàn NHVN và Ban VSTBPN tổ chức triển khai các nội dung hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự phát triển, tiến bộ của nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng giai đoạn 2020-2025.
Nội dung phối hợp bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và của ngành Ngân hàng về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ…; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng…; Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động chuyên đề liên quan đến công tác nữ và hoạt động bình đẳng giới trong ngành Ngân hàng…; Tổ chức triển khai các hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của ngành Ngân hàng…
Các chỉ tiêu cụ thể trong hoạt động phối hợp là: Mỗi năm tổ chức ít nhất 1 nội dung hoạt động thiết thực hướng tới phụ nữ (như: Hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề cho lao động nữ, cán bộ làm công tác giới, cán bộ nữ công công đoàn các cấp…); Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác giới tại các cơ quan, đơn vị; cán bộ làm công tác nữ công công đoàn các cấp được tập huấn nghiệp vụ và được cập nhật kiến thức về bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ...; Phối hợp nghiên cứu xây dựng, đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả một số chương trình, hoạt động an sinh xã hội dành riêng cho phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt trong và ngoài Ngành.
Theo đó các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn NHVN có trách nhiệm nghiêm túc quán triệt triển khai và phối hợp với Ban VSTBPN cùng cấp cụ thể hóa các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện, xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế này giai đoạn 2020 - 2025; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Công đoàn NHVN để theo dõi, tổng hợp.
Chi tiết Quy chế xem tại đây
Hà Phương
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 0
  • 4
  • 4
  • 9
  • 0
  • 9
lên đầu trang