Thứ tư, 20/01/2021 | 22:22

Thứ tư, 20/01/2021 | 22:22

Tuyên truyền - Giáo dục

Cập nhật lúc 15:10 ngày 29/12/2020

Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn"

Ngày 11/12/2020, Tổng LĐLĐVN ban hành công văn số 1375/TLĐ v/v viết bài tham gia cuộc thi "Vòng tay công đoàn".
Cuộc thi nhằm phát hiện, tuyên truyền rộng rãi những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, khẳng định Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện xứng đáng nhất cho người lao động.
Theo đó, Công đoàn NHVN đề nghị các cấp công đoàn trong Ngành rà soát, phát hiện những trường hợp ĐV, NLĐ được công đoàn cấp mình chăm lo thiết thực, hiệu quả trong cả một quá trình, viết bài tham gia cuộc thi. Hoặc giới thiệu cho Tạp chí Lao động và Công đoàn tiếp cận. 
Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 0
  • 4
  • 3
  • 9
  • 0
  • 4
lên đầu trang